Hiking – Vandringar

(English version follows after the Swedish text)

För den som gillar att röra på sig litet, eller kanske mycket, och som uppskattar dramatiska naturupplevelser som en välkommen omväxling till det behagliga strand- och stadslivet, finns det många riktigt bra vandringsleder, ”sentiers de randonnée”, i trakterna runt Menton (liksom i hela PACA).

Det är en svårslagen njutning att uppleva kontrasterna mellan kust och berg längs Rivieran i Alpes-Maritimes. Det är också härligt att kunna kombinera vild tyst natur med civiliserat byliv under en och samma dagsutflykt.

Vi har provat många av stigarna, gått fel ibland, blivit besvikna några enstaka gånger men för det allra mesta har vi uppskattat de hisnande vyerna, de storslagna bergen, den välgörande motionen och den alldeles undersköna naturen i Alperna ovanför Medelhavet.

Vandringslederna som finns både nere i staden och (mest) uppe i bergen är mer eller mindre tydligt markerade. Det går att hitta kartor, böcker och internetsidor av skilda slag som beskriver dem i olika detaljeringsgrad. Den ideella (?) organisationen Randoxygene ger ut tre gratis häften med bra beskrivningar av vandringstrer i PACA. Fråga efter dem till exempel i informationsdisken på Nice flygplats. Titta också på websidan http://www.randoxygene.org.

En rekommendation är att skaffa de alldeles utmärkta ”Carte de randonnée” i skala 1:25000 utgivna av IGN (Institut Geographique National). Kartor nr 3742OT och 3741ET täcker det närmaste området runt Menton. För den som vill vandra längre bort finns det flera andra förstås. Kartor finns att köpa hos t.ex. bokhandlare och på Intermarché.

Med hjälp av kartorna, kunskap om hur stigarna är markerade och litet god uppmärksamhet är det lätt att hitta bra vandringar utan att gå vilse. Vi gillar utflykter som inte förutsätter att man har bil, det vill säga turer som börjar och slutar i Menton (eventuellt med en busstur i början eller slutet). Det finns ju dock massor med ytterligare möjligheter om man kan tänka sig en kort bilresa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bussarna utgår från Gare Routière alldeles ovanför (norr om) järnvägen på Avenue de Sospel. Där finns också ett kontor som (när det har öppet) kan ge information om vilka bussar som finns och tidtabeller för dem. Information finns också (enklare) på www.zestbus.fr. Bussresor inom Alpes-Maritimes kostar 1,50€/person och tur, vilket kan betalas till chauffören på bussen. Om du köper klippkort blir det litet billigare.

Här är några tips om bra dagsturer i olika svårighetsgrad och längd (1 -7 timmar), alla med utgångspunkt Menton:

STADSPROMENADER I MENTON

 • Upp på berget Les Ciappes.
 • Upp till klostret Monastère de l’Annonciade
 • Italienska gränsen via strandpromenaden och Boulevard de Garavan
 • Menton – Mortola Superiore via bilvägen
 • Runt Cap Martin
 • Menton – Roquebrune Village
 • La Colle – Super Garavan – Les Colombières

MÅTTLIGA BERGSVANDRINGAR

 • (buss) Gorbio – Menton via St Agnes, Monti & Castellar
 • Menton – Castellar – Ciappes
 • (buss/tåg) Eze-sur-Mer – Mont Bastide via Eze Village (buss/tåg hem)
 • (buss) St Agnes – runt och upp på Pointe Siricocca (ev buss hem)
 • (buss) St Agnes – Col de Bausson (ev buss hem)
 • Menton – Mortola Superiore via Grimaldi Superiore
 • L’Annonciade – Monti – Castellar
 • (buss) Sospel – Mont Agaisen (buss hem)
 • Menton – Fossan – Castellar – St Agnes – Madone

MER KRÄVANDE BERGSVANDRINGAR

 • (buss/bil) Col de Castillon – le Grand Mont (ev buss hem)
 • Menton – Sospel via Col du Razet (buss hem)
 • (buss) Sospel – Menton via Col du Razet
 • (buss) Gorbio – Eze sur Mere via La Turbie (buss/tåg hem)
 • Menton – Castellar via Plan de Lion
 • Menton – Col de Berceau
 • Menton – upp på Pointe de la Penna via Castellar
 • Menton – Mortola Superiore via Mont Carpano (längs bilvägen hem)
 • (buss) St Agnes – Cime de Baudon – Gorbio (buss hem)
 • (buss) Sospel – Menton via Col de Castillon

AVLÄGSNA FAVORITER (BIL FRÅN MENTON)

 • Bergen ovanför Dolce Aqua (Colla Bella, Italien)
 • Vallées la Bassera & la Bevera (Sospel)
 • Vallée du Mont Noir (La Brigue)
 • Valle de Bens – Pas du Tangre (La Brigue)
 • Bergen ovanför Apricale (Italien)
 • Val des Merveilles (Mercantour) från Casterino eller Lac des Mesches
 • Mellan forten på bergskammarna ovanför Limone (Col de Tende, Italien)

Det är förstås svårt att undvika branta berg när man befinner sig i Alperna och några av turerna är bitvis ganska ansträngande. Ingen av de här vandringarna innehåller dock bergsklättring eller är svårare än att en normaltränad frisk person utan specialutrustning klarar den.

Flera av vandringarna går genom samhällen där det finns bra restauranger. Där kan det förstås vara trevligt att göra en längre paus vid ett dukat bord, om man är på det humöret. Under andra flikar finns några av våra favoriter, men öppettiderna varierar och det händer att restauranger slår igen, så det kan vara klokt att ringa i förväg om man vill vara alldeles säker på att kunna göra ett matbesök. Vi har några snopna – och hungriga – erfarenheter!

Vad gäller utrustning så räcker det med bekväma promenadskor för stadspromenaderna. För bergsvandringarna är vandringskängor eller åtminstone riktigt stadiga sportskor med kraftiga sulor att rekommendera. Vi tycker också att det är bra att använda vandringsstav(ar) uppe bergen, framförallt när det går brant neråt i löst grus. En liten enkel visselpipa är lätt att ta med sig som en extra säkerhetsåtgärd om man skulle behöva påkalla hjälp i det osannolika fall att olyckan är framme någonstans ute i naturen (vissla två korta signaler efter varandra, upprepa var 15:e sekund).

Alla de föreslagna leder fungerar bra under hela året, med undantag av några av de längre norrut avlägset belägna favoriterna. Visst kan man enstaka vintrar faktiskt finna snö på bergen mellan Sospel och Menton, men inte mer än att det går bra att vandra även då. Under högsommaren blir det förstås ibland rejält hett. Med ordentligt solskydd och rikligt med vatten är det ändå riktigt njutbart att även mitt i sommaren traska längs stigarna, om man inte är alltför värmekänslig.

KODER FÖR ATT HITTA STIGARNA:

GR-leder (Grande Randonnées) är markerade med målade liggande röd-vita streck, cirka en decimeter långa och ett par centimeter tjocka. Andra större stigar är ofta markerade med likadana men gula målade streck. Markeringarna sitter på stenar, trädstammar, husväggar, lyktstolpar, trottoarkanter och liknande.

Raka vågräta streck markerar leden, vinklade streck visar att leden viker av och korsande streck betyder att leden INTE går åt det hållet (nog så viktig information, ibland).

Man bör vara uppmärksam eftersom de målade markeringarna på några håll kan vara glesa, övervuxna, slitna eller på annat sätt ganska otydliga.

På många ställen finns bruna träskyltar med pilar som visar vägen, ibland med tidsangivelser. De sitter på trästolpar som i vissa fall är numrerade (och då också finns markerade med sitt nummer på IGN-kartan).

Hälsningar /Ingrid

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

For those of you who like some, or perhaps a lot of, physical activity and who appreciate dramatic nature as an addition to comfortable beaches and towns, there are a many rather well kept footpaths, ”sentiers de randonnée”, to be found around Menton (as well as elsewhere in PACA).

A lot of people consider it to be a special and unmatched pleasure to experience the contrasts between mountains and coast along the Riviera in Alpes-Maritimes. It can indeed be quite enjoyable to be able to combine wild silent nature with bustling village life during one and the same day trip.

We have tried several of the hiking paths, we have got lost sometimes and on a few occasions perhaps also been somewhat disappointed. However, mostly we have enjoyed the breathtaking views, the magnificent steeps, the good exercise and the wonderful nature in the Alps above the Mediterranean Sea.

The many trails that you can find both within the city itself and (mostly) up in the mountains are often rather well marked out. There are several maps, books and web pages that describe hiking tours in varying levels of detail. The organization Randoxygene offers free-of-charge booklets with good hiking guides. Ask for them e.g. at the information desk at Nice airport.

We recommend hikers to buy the maps ”Carte de randonnée” published by IGN (Institut Geographique National) in scale 1:25 000. Maps no 3742OT and 3741ET covers the immediate areas around Menton and there are many more if you want to widen your area. The maps can, for example, be found in bookstores and in Intermarché.

With the support of good maps, basic knowledge of the marking codes and reasonable attention, it is quite easy to explore hiking trails without getting lost. We prefer tours that do not require a car, i.e. tours that emanate from Menton, perhaps completed with a bus or a train ride. However, if you are in possession of a car, of course you will have much more to choose from.

The main bus station in Menton, Gare Routière, is situated on Avenue de Sospel just north of the railway station. There you can find a customer office (with limited opening hours) with route information and time tables. More accessible is perhaps information on www.zestbus.fr. The fare for a single bus ride anywhere within Alpes-Maritimes is 1.50€/person, and you can pay this to the driver on the bus. You can also buy multi-tickets for a slightly lower price.

Here are a number of walks of various length (1-7 hours), all starting in Menton:

CITY TOURS IN MENTON

 • Up to the hill Les Ciappes.
 • Up to Monastère de l’Annonciade
 • The Italian boarder via Porte de France and back Boulevard de Garavan
 • Menton – Mortola Superiore via the main road
 • Around Cap Martin
 • Menton – Roquebrune Village
 • La Colle – Super Garavan – Les Colombières

MODERATE MOUNTAIN HIKES

 • (bus) Gorbio – Menton via St Agnes, Monti & Castellar
 • Menton – Castellar – Ciappes
 • (bus/train) Eze-sur-Mer – Mont Bastide via Eze Village (bus/train back)
 • (bus) St Agnes – around and up to Pointe Siricocca (bus back)
 • (bus) St Agnes – Col de Bausson (bus back)
 • Menton – Mortola Superiore via Grimaldi Superiore
 • L’Annonciade – Monti – Castellar
 • (bus) Sospel – Mont Agaisen (bus back)
 • Menton – Fossan – Castellar – St Agnes – Madone

TOUGHER MOUNTAIN HIKES

 • (bus/car) Col de Castillon – le Grand Mont (bus or walk back)
 • Menton – Sospel via Col du Razet (bus back)
 • (bus) Sospel – Menton via Col du Razet
 • (bus) Gorbio – Eze sur Mere via La Turbie (bus/train back)
 • Menton – Castellar via Plan de Lion
 • Menton – Col de Berceau
 • Menton – up on Pointe de la Penna via Castellar
 • Menton – Mortola Superiore via Mont Carpano (back along the main road)
 • (bus) St Agnes – Cime de Baudon – Gorbio (bus back)
 • (bus) Sospel – Menton via Col de Castillon

DISTANT FAVOURITES (CAR FROM MENTON) 

 • The hills above Dolce Aqua (Colla Bella, Italy)
 • Vallées la Bassera & la Bevera (Sospel)
 • Vallée du Mont Noir (La Brigue)
 • Valle de Bens – Pas du Tangre (La Brigue)
 • The hills above Apricale (Italy)
 • Val des Merveilles (Mercantour) from Casterino or Lac des Mesches
 • Between the fortresses on the Alp tops above Limone (Col de Tende, Italiy)

Naturally, it is hard to avoid steep slopes when you move around in the Alps and some of the walks are rather demanding. However, none of our suggested tours includes rock climbing and none of them is too tough for anyone in reasonably good physical shape, nor do they require any advanced special equipment.

Some of the tours will pass through villages with nice restaurants where you may be tempted to take a longer pause at a nicely set table. In other folders we have named some of our favourites. However, since the opening hours tend to vary, some establishments close for winter and restaurants even may go out of business, it is advisable to call in advance to make sure that you get a table. We do have a few deplorable (and hungry) experiences!

As regards equipment it is appropriate with comfortable walking shoes for the city walks. For the mountain hikes we advise hiking boots or at least really steady sports shoes with sturdy soles. We also appreciate hiking poles in the mountains, they are especially handy in steep downhill slopes with loose gravel. A small whistle is easy to carry as a minor precaution if you need to call for help in the unexpected event of an accident somewhere out in the wilderness (blow 2 short signals, repeat every 15 seconds).

You can walk all year around on the suggested tours, with the exception of some of the more distant northern walks. The tracks between Sospel and Menton can at their highest altitudes receive occasional snow some winters, but can still be used. During the peak of summer the temperature makes you sweat, but with good sunscreens and plenty of water you will probably still enjoy the excursions.

20121105_131745 (2) - Kopia

UNDERSTAND HOW THE TRAILS ARE MARKED OUT

Main GR-trails (Grande Randonnées) have red-white horizontal painted marks, approximately 1 dm long and 2 cm high. Other big trails often have similar yellow painted marks. The marks can be found on stones, trees, walls, lamp poles, street corners etc.

Straight lines show you the trail, angled marks indicate where the trail makes a turn and a crossed lines means that the trail DOES NOT go in that direction (which is indeed important sometimes).

Pay close attention. The marks are in some places very sparse, overgrown by bushes, worn by weather or otherwise hard to see.

Quite often you also find brown wooden poles with signs showing the directions, sometimes with estimated walking duration. When these wooden poles have a number on it, the pole and the number are also marked out on the IGN map.

Regards /Ingrid