Räkneord – Numerals

Det är klart att man måste kunna åtminstone litet rudimentär franska för att trivas och fungera i vardagslivet i Frankrike. Bland knepigheterna med språket finns siffrorna, tycker jag (Ingrid). Upp till tio är ju ganska rättframt, men sedan blir det värre, och det blir inte alltid lyckat att försöka gissa sig fram.

Rätt var det är så behöver man dessutom skriva ut siffror med bokstäver, t.ex. för att betala med en check som ju fortfarande används ganska flitigt i Frankrike.

Kanske finns det fler än jag som är litet osäkra på vad siffrorna egentligen heter på franska och hur de ska skrivas med bokstäver, och därför uppskattar denna lilla ”lathund”.

Eftersom vi befinner oss så nära Italien finns också samma sak på italienska.

One of the challenges with the French language is using numerals, at least for me (Ingrid). It’s quite ok up to ten but then the difficulties begin.

Below follows a ”numerical translation” in letters for all of those who, like myself, need some help to remember and write numbers correctly in French. It can perhaps come handy when you for example want to write a check, which is still commonly used in France, or try to understand how much the food costs in the market…

Since Italy is a nearby and appreciated neighbor, an Italian version is also included.

Ingrid

Franska / French:

1: un
2: deux
3: trois
4: quatre
5: cinq
6: six
7: sept
8: huit
9: neuf
10: dix
11: onze
12: douze
13: treize
14: quatorze
15: quinze
16: seize
17: dix-sept
18: dix-huit
19: dix-neuf
20: vingt
21: vingt-et-un
22: vingt-deux
30: trente
40: quarante
50: cinquante
60: soixante
70: soixante-dix
80: quatre-vingts
90: quatre-vingt-dix
100: cent
1 000: mille
1 000 000: un million
1 000 000 000: un milliard

Italienska / Italian

0 zero
1 uno
2 due
3 tre
4 quattro
5 cinque
6 sei
7 sette
8 otto
9 nove
10 dieci
11 undici
12 dodici
13 tredici
14 quattordici
15 quindici
16 sedici
17 diciassette
18 diciotto
19 diciannove
20 venti
21 ventuno
22 ventidue
28 ventotto
30 trenta
31 trentuno
32 trentadue
40 quaranta
50 cinquanta
60 sessanta
70 settanta
80 ottanta
90 novanta
100 cento
101 centuno
350 trecentocinquanta
1000 mille
1001 milleuno
2000 duemila
1000000 un milione

Slut på lektionen – End of lesson