Om reklamen på bloggen / About the Ads in our blog

English version follows below.

Det dyker upp reklam på bloggen då och då. Några läsare har påpekat det och därför vill vi förklara hur det ligger till.

Vi använder WordPress-verktyget för vår blogg. Det är ett bra verktyg och dessutom (nästan) gratis. Nu finns det ju dock knappast något som egentligen är gratis här i världen. WordPress är ingen ideell organisation utan måste också tjäna pengar på något sätt. Därför lägger WordPress in reklam i vår blogg.

Vi, Elisabeth och Ingrid, driver vår blogg helt utan ekonomiska motiv och intressen. Vi skriver bara för att vi tycker att det är kul, och för att vi tror att det finns de som tycker att det är intressant att läsa det vi skriver.

Det är alltså inte vi själva som styr vilka reklaminslag som hamnar i vår blogg. Vi får heller inte något betalt för den reklam som syns i våra blogginlägg, utan de intäkterna går helt och hållet till WordPress. Vi kan välja ett avtal med WordPress utan reklam, men då skulle det i stället bli kostsamt för oss att driva bloggen.

Hoppas att ni läsare står ut med den reklam som WordPress lägger in i vår blogg och förstår att det inte är vi själva som valt den.

Hälsningar från Elisabeth & Ingrid

English version:

As you may have noticed, advertisements appear on our blog every now and then. Some readers have pointed this out and that is why we want to explain.

We use the WordPress tool for our blog. It is a good tool and (almost) free of charge. However, there is hardly anything that is really free and WordPress is not a non-profit organization but must also make money in some way. That’s why WordPress puts ads in our blog.

We, Elisabeth and Ingrid, run our blog entirely without financial motives and interests. We write because we enjoy it, and because we believe that there are those who find it interesting to read what we write.

So, it is not we who control the ads that end up in our blog. We don’t get paid for the ads that appears in our blog posts, but that revenue goes entirely to WordPress. We could choose a contract with WordPress without ads, but then it would instead be expensive for us to run the blog.

Hopefully, you readers can accept the ads that WordPress puts into our blog and understand that it is not we who chose them ourselves.

Regards from Elisabeth & Ingrid

Annons