I bergen ovanför Menton / In the Mountains Above Menton

English text follows below after the Swedish version.

Man behöver inte gå så långt för att få en svindlande vacker utsikt över Medelhavet och Menton från bergen ovanför staden. Nu när det fortfarande är sommar men inte längre så väldigt hett, är det härligt att vandra.

En måttligt ansträngande tur är uppåt från Garavan längs leden GR52 halvägs till Plan du Lion och sedan västerut mot Castellar. Den första biten är ganska brant men utsikten är väl värd ansträngningen.

Vid den lilla anonyma vingården vid Granges St-Paul fortsätter GR52 upp mot Plan du Lion och Col du Berceau, men när man inte vill gå så långt är det också väldigt fint att vika av längs grusvägen mot Castellar.

Utsikten ner över Menton och havet är fantastisk. Lika vackert är det att blicka upp över de omgivande bergen.

Här och där syns fortfarande spår efter den kraftiga skogsbranden som härjade här för 4 år sedan. Visserligen växer gräs och buskar snabbt och det mesta är grönt igen, men det finns ändå kvar skelett av brända trädstammar.

I den lugna lilla staden Castellar kan man antagligen numera hitta en restaurang igen om det är dags för lunch. Palais Lascaris har varit stängt ett bra tag men ser ut att ha öppnat igen i ny regi. När jag får chans att prova restaurangen kan det bli ett inlägg om den.

Från Castellar finns det flera vägar att välja på ner till Menton – till exempel förbi Baousset, ner i Fossan-dalen eller över Ciappes.

Hälsningar från Ingrid

English version:

You don’t have to go very far to get a stunningly beautiful view of the Mediterranean and Menton from the mountains above the city. Now that it is still summer but no longer extremely hot, it is wonderful to hike.

A moderately strenuous hike is uphill from the Garavan along the GR52 trail halfway to Plan du Lion and then west towards Castellar. The first bit is quite steep but the view is well worth the effort.

At the small anonymous vineyard at Grange’s St-Paul, GR52 continues up towards Plan du Lion and Col du Berceau, but when you do not want to go that far, it is also very nice to take the gravel road towards Castellar.

The views down over Menton and the sea are stunning. It is just as beautiful to look up over the surrounding mountains.

Here and there are still traces of the severe forest fire that ravaged the area 4 years ago. Grass and shrubs grow quickly and most are green again, but there are still skeletons of burnt tree trunks.

In the quiet little town of Castellar you can probably now find a restaurant again if it’s time for lunch. Palais Lascaris has been closed for a while but looks to have reopened with new owners. When I get a chance to try the restaurant, it may be a post about it.

From Castellar there are several routes down to Menton – for example past Baousset, down into the Fossan Valley or over Ciappes.

Ingrid

Annons