Nerium Oleander

English version follows below.

Oleander ser vi överallt vid Medelhavet, trots att det är en giftig växt. Kanske beror det på att den är vacker, blommar nästan hela året och är synnerligen tålig. Nu börjar oleandern blomma för fullt.

Växten kallas även Nerium eller Rosenlager, ibland Hästbane på grund av giftigheten och på franska Laurier rose. Artnamnet oleander kan betyda olivliknande och de långsmala bladen är faktiskt ganska lika olivträdets även om växterna inte alls är släkt. En annan tolkning är att namnet kommer från grekiska ollyo som betyder jag dödar.

Oleander trivs bra i sol och värme, och härstamma troligen från medelhavsområdet där vi ser den både som odlad och förvildad. Den tål inga långa frostperioder men längre norrut i Europa är den vanlig som krukväxt. Blommorna varierar i form från tjocka till ganska tunna och i färg från djupt purpurröda till rosa och helt vita.

Längs gator och motorvägar växer ofta Oleander. Eftersom den inte kräver mycket näring eller vatten och mår bra av hård beskärning, passar den förstås som utsmyckning på allmänna platser. Även i privata trädgårdar är växten populär både som buske och träd. Trots att allt hos växten är giftigt vågar man vara i närheten av den och kan man riskfritt lukta på blommorna.

Oleander innehåller ämnen som kan orsaka eksem, illamående, trötthet och hjärtbesvär. Klokt är därför att använda bra handskar och skydd när växten ska beskäras. Blommorna är vackra men det är inte tillrådligt att plocka dem.

/Ingrid

English version:

Nerium Oleander is common around the Mediterranean, although it is a toxic plant. Perhaps the reason is that it is beautiful, blossoms almost all year and is very durable. Now, the oleanders are starting to bloom in full.

The French name of the plant Laurier Rose. The family name oleander could mean olive-like, and the slender leaves are actually quite similar to the olive tree although the two species are not related. Another interpretation is that the name comes from Greek ollyo which means I kill.

Nerium Oleander thrives in sunshine and heat, and origin from the Mediterranean region where we find it both cultivated and wild. It does not withstand long frost periods but further north in Europe it is popular as a pot plant. The flowers vary in shape from full to rather thin and in color from deep purple to pink and completely white.

The plant often grows along roads and highways. Since it does not require much nutrition or water and can take hard pruning, it fits well in public places. Even in private gardens, the plant is popular both as bushes and trees. Although everything in the plant is poisonous, you still dare to be close to it and can without risk smell the flowers.

Nerium Oleander contains substances that can cause eczema, nausea, fatigue and heart problems. It is therefore advisable to wear good gloves and protection when the plant is to be cut. Even though the flowers are beautiful, it is not a good idea to pick them.

/Ingrid

Annons