Några restauranger längs fredagsmarknaden i Ventimiglia / Some restaurants along the Friday market in Ventimiglia

Efter lång tid är jag äntligen tillbaka i Menton.

Som vanligt var det mycket att pyssla med när man inte har varit här på länge. Jag hade ganska klart för mig vad som behövdes åtgärdas, men hade inte tänkt mig att kylen och frysens säkring hade slagits av. Det är första gången på femton år som detta händer oss. Oavsett, är det ju aldrig roligt att öppna kyl och frys för att plocka ut mögliga, illaluktande matvaror. En riktig tur var att varken kylen eller frysen var förstörda, så efter tömning och en ordentlig rengöring, så gladde jag mig över den skinande kyl-frysen, som dock var betänkligt tom.

Det lockade mig att åka till Ventimiglia och dess marknad trots att det var fredag, vilket betyder överfullt med folk.

Det fina är att matmarknaden, precis som fredagsmarknaden har öppet fram till cirka klockan 16. Det gör att man hinner strosa, äta lunch och därefter inhandla mat på eftermiddagen.

Problemet under de folktäta fredagsmarknaderna är att hitta någon restaurang ”mitt i smeten” som tar sig tid att tillreda god mat och inte bara på snabbaste sätt bespisa sina gäster.

Idag gick jag till en restaurang som jag länge funderat på att besöka. Den ligger längs strandpromenaden en bit österut och heter ”La Perla”. Maten gjorde skäl för namnet. Jag åt inget komplicerat. ”en trio tartar”. Ingen tillagning, men det kräver ett perfekt kök och en kunnig kock! Jag serverades rå Dorade, marinerad tonfisk, ljuvliga sardeller och som grädde på moset råa skalade räkor. Husets vita vin var också riktigt gott! Gissa om jag därefter med lätta steg och med mycket inspiration riktade stegen mot matmarknaden?!

 

 

 

Andra restauranger som serverar god, vällagad mat, även på fredagar är, ”Miramar” som har uteservering mot havet och ”Giara” som ligger i hörnet mellan parken och strandpromenaden. Dessa restauranger ligger längs själva marknaden. Om man kan tänka sig att lämna den och söka sig in i själva Venimiglia så finns det flera läckra pärlor.

 

Ovanstående restauranger kan med fördel besökas andra veckodagar än fredagar. Detsamma gäller matmarknaden. Lördagar är en perfekt dag. Då har fiskmarknaden dessutom öppet hela dagen. Glöm emellertid inte att i Italien har marknaden och affärerna stängt på söndagar till skillnad från i Frankrike.

 

Vårhälsningar från Elisabeth

I’m finally back in Menton after a long time. As usual, there was a lot to do when you haven’t been here for a long time. I was quite clear on what was needed to be done, but had not thought that the fridge and the freezer fuse had been switched off. It is the first time in fifteen years that this happens to us. Regardless, it is never fun to open a fridge and a freezer to find moldy food. Luckily, neither the fridge nor the freezer were destroyed, so after a good cleaning, I was delighted with the fresh fridge and freezer which, however, was sadly empty.

It attracted me to go to Ventimiglia and its market even though it was a Friday market, which means crowded with people. The good thing is that the food market, just like the Friday market, is open until about 4 pm. This means that you can stroll, eat lunch and then buy food in the afternoon.

 

The problem during the crowded Friday markets is to find a restaurant that takes the time to prepare good food and not just quickly feed their guests. Today I went to a restaurant that I have wanted to go to for a long time. It is located along the promenade a bit eastwards and is called ”La Perla”.  What I had was nothing complicated. ”A trio tartar”. No cooking, but it requires a perfect kitchen and a knowledgeable chef! I was served raw Dorade, marinated tuna, lovely sardines and raw peeled shrimp. The house white wine was also quite good! Guess if I then, with light steps and with much inspiration, I hurried towards the food market ?!

 

 

 

 

 

Other restaurants that serve good, well-prepared food, even on Fridays are ”Miramar” which has outdoor seating towards the sea and ”Giara” which is located in the corner between the park and the promenade. If you have time to leave the market you will find a lot of nice restaurants in different parts of Ventimiglia.

 

The restaurants, that I have mentioned can of course also be visited on weekdays other than Fridays. The same applies to the food market. Saturdays are perfect days. Then, the fish market is open all day. However, don’t forget that in Italy, the market and the shops are closed on Sundays unlike in France.

 

Spring greetings from Elisabeth

 

Annons