Restaurant Le Saint Yves, St Agnès

English text follows below.

Många gånger kombinerar vi en rejäl vandring med en lång god lunch. Då är, bland många andra restauranger, Le Saint Yves i Sainte-Agnès en tillgång. Jag har skrivit om den förut men det tål att upprepas.

Från Menton finns flera stigar upp till den lilla staden Sainte-Agnès, som för övrigt kallas Europas högst belägna kustby (fundera över den definitionen!). Man kan till exempel vandra via Castellar över Monti västerut längs GR51, från Gorbio också längs GR51 men österut eller upp i Borrigo-dalen genom Suillet förbi kapellet Sainte-Lucie och sedan ”raka” (sick-sack) spåret uppåt. För all del, det går också bra att köra bil eller ta buss nr 10 från Gare Routière i Menton, men då är man förstås inte alls lika hungrig när man kommer fram.

Le Saint Yves är en pålitlig restaurang som inte bjuder på några stora överraskningar. Menyn har i stort sett varit oförändrad det senaste decenniet, minst. Det gör ju ingenting för oss som bara kommer dit någon gång då och då. Det finns tillräckligt mycket att välja bland. Maten är typiskt sydostfransk, vällagad och smaklig utan att göra anspråk på att vara elegant.

Goda förrätter är patéer och olika grönsakspajer. Bland huvudrätterna finns exempelvis grillad biff, ravioli, vildsvinsgryta, kaningryta och fisk med mandel. Lättare rätter är bland annat sallader och omeletter. De brukar också erbjuda en omfångsrik delikatess-tallrik med lokala specialiteter. Till dessert finns många olika frukt- och bärpajer liksom glass, crème brûlée och annat.

Inredningen har inte förändrats mycket, den heller. Samtidigt ser man att det är en familj som driver sin restaurang med omsorg. Det är rent och fräscht, väl underhållet och charmigt rustikt. Utsikten är fin över bergsluttningar och glimtar av Medelhavet. Under den kalla årstiden sprakar ibland en öppen eld mitt i matsalen (välj ett bord en bit från brasan, annars blir det väldigt svettigt). När det är varmt och soligt är det härligt att sitta ute på den stora terrassen.

Det brukar inte vara något problem att få plats i den ganska rymliga matsalen, men under högsäsong kan det kanske vara bra att ringa i förväg för att försäkra sig om ett bord, speciellt om man vill sitta vid ett fönster och njuta av vyerna. Restaurangen är vanligtvis stängd på fredagar. Telefonnummer: 04 93 35 91 45.

Bon Appétit! /Ingrid

English version:

Often, we like to combine a long walk with a good lunch. Among many other restaurants, Le Saint Yves in Sainte-Agnès is then an asset. I’ve written about this place before, but it deserves to be repeated.

From Menton there are several hiking trails up to the small town of Sainte-Agnès, which, incidentally, is called Europe’s highest coastal village (think about that definition!). One can, for example, walk via Castellar over Monti westwards along the GR51, from Gorbio also along the GR51 but eastwards or up in the Borrigo valley through Suillet past the chapel Sainte-Lucie and then the ”straight” (zick-zack) trail upwards. Of course, it is also possible to drive your car or take bus no. 10 from Gare Routière in Menton, but then you might not have the same healthy appetite when you arrive.

Le Saint Yves is a reliable restaurant that offers no great surprises. The menu has largely remained unchanged over the past decade, at least. This is quite ok for us who just visit every now and then. There are enough alternatives to choose from. The food is typically south-eastern French, well-prepared and tasteful without claiming to be elegant.

Good starters are pâtés and various vegetable pies. The main dishes include grilled steak, ravioli, wild boar stew, rabbit stew and almond fish. Lighter dishes include salads and omelets. They also usually offer an extensive delicacy plate with local specialties. For dessert there are many different fruit and berry pies as well as ice cream, crème brûlée and other goodies.

The interior hasn’t changed much, either. At the same time, it is evident that this restaurant is run by a family who cares. It is clean and tidy, well maintained and charmingly rustic. The view is nice over mountain slopes and glimpses of the Mediterranean. During the cold season, an open fire may spark in the middle of the dining room (choose a table not too close to the fireplace, or it will be very hot). When it is warm and sunny, it is lovely to sit outside on the large terrace.

It is usually not a problem to find a place in the fairly spacious dining room, but during high season it may be good to call in advance to book a table, especially if you want to sit by a window and enjoy the views. The restaurant is normally closed on Fridays. Phone number: 04 93 35 91 45.

Bon Appétit! / Ingrid

Annons