Cactus Mania, Ventimiglia

Det finns ett fantastiskt ställe som säljer växter i Ventimiglia. Om du inte redan upptäckt Cactus Mania, så gör ett besök och förundras!

Oavsett om du har en hel trädgård, några krukor på en altan eller en enda liten balkonglåda så kan det vara bra med tåliga växter som klarar sol och värme. Hos Cactus Mania kan du hitta det. De erbjuder kaktusar och andra suckulenter av alla tänkbara sorter och storlekar.

Låter det tråkigt? Visst kan kaktusar vara lite skrämmande stickiga och andra suckulenter ganska alldagliga, men det finns faktiskt så väldigt mycket att välja bland. En del varianter blommar hela säsongen, vissa liknar små skulpturer, andra ser nästan utomjordiska ut och en del växer så det knakar även om man glömmer bort dem i torka och hetta.

Efter att ha upptäckt en stor värld av kaktusar och andra suckulenter hos Cactus Mania har jag blivit helt frälst. För mig som snarare har brungrå än gröna fingrar är det här toppen. Varför pjoska med ömtåliga växter när det finns så många vackra robusta alternativ?

Butiken på 140 Gallardi Street strax nordväst om Ventimiglias centrum har massor med växter i flera stora hallar. En del är för inomhusbruk men det mesta kan planteras ute i det fria. Det finns kaktusar och andra suckulenter i allt från baby-format till hundraåriga jättar – och priset varierar förstås därefter.

Den som vill plantera sina växter i krukor kan hitta sådana också i olika storlekar och former. Personalen är trevlig och kunnig. De kan ge dig goda råd och hjälper dig gärna att bära både krukor och plantor till din bil.

Cactus Mania är värt ett studiebesök, även om du inte har tänkt köpa några växter. Alla som har följt med mig dit har blivit förtjusta. Mer information finns på hemsidan http://www.cactusmania.it (även på engelska, förutom italienska).

/Ingrid

English version:

There is a fantastic place that sells plants in Ventimiglia. If you haven’t already discovered Cactus Mania, then make a visit and marvel!

Whether you have a whole garden, some pots on a patio or a single small balcony box, it can be good with durable plants that withstand sun and heat. At Cactus Mania you can find these. They offer cacti and other succulents of all kinds and sizes.

Sounds boring? Of course, cacti can be a bit stingy and other succulents quite commonplace, but there are actually so many to choose from. Some varieties bloom throughout the season, some resemble small sculptures, others look almost extraterrestrial and some grow rapidly even if you leave them forgotten in drought and heat.

After discovering a whole new world of cacti and other succulents at Cactus Mania, I have been completely convinced. For me, who rather have brownish gray than green fingers, this is the thing. Why bother with delicate plants when there are so many beautiful robust alternatives?

The big shop at 140 Gallardi Street just northwest of Ventimiglia’s center has lots of plants in several large halls. Some are for indoor use but most can be planted outdoors. There are cacti and other succulents in all sizes from baby format to centurie-old giants – and the price of course varies accordingly.

Anyone who wants to put their plants in pots can find also these products in different sizes and shapes. The staff is friendly and knowledgeable. They can give you good advice and will be happy to help you carry both pots and plants to your car.

Cactus Mania is worth a visit, even if you have not intended to buy any plants. Everyone who has joined me there has been delighted. More information can be found on the website http://www.cactusmania.it (also in English).

/ Ingrid

Annons