Vandring / Hiking – Château de Malmort, Mercantour

English version follows below after the Swedish text.

Det är härligt att ge sig ut på vandringsturer i den vackra naturen ovanför Rivieran. Många leder kan vi nå direkt från Menton eller med buss. Om man har tillgång till bil är det lätt att ta sig en bit längre upp i bergen och hitta ännu fler olika stigar och turer.

Nationalparken Mercantour är stor med näst intill oändliga valmöjligheter för vandrare. För ett tag sedan valde vi att gå strax väster om Saorge förbi Château de Malmort. Det är en härlig rundtur i varierande natur och jag kan varmt rekommendera den.

Utgångspunkten för vår vandring nådde vi genom att åka vägen SS20 från Ventimiglia mot Tende. Den vägen heter sedan D6204 när den kommer in i Frankrike. I höjd med Saorge tog vi av västerut längs väg D40 tills vi hittade den bruna skylten nr 183 som markerar var vandringsleden går in åt vänster. Det går att parkera bilen längs vägen i närheten av stigen.

Det finns några olika vägar att välja mellan för att ta sig upp till höjden Campé. Har ni bara en bra karta, tex från IGN (kartorna finns att köpa på hos de flesta bokhandlare, i storköpen och i många tobaksaffärer), så är det lätt att hitta med hjälp av markeringar och skyltar längs stigarna.

Inledningsvis vandrade vi genom frodig lövskog. På några ställen fick vi sällskap av massor med små vita fjärilar, det såg nästan ut som att gå i snöfall.

Lite högre upp öppnade sig enastående vyer åt alla håll. Den charmiga lilla staden Saorge syntes åt öster och norrut såg vi bergstopparna i Merveilles-dalarna.

Château de Malmort är en ruin som passeras på väg ner från Campé. Den ligger vackert belägen på en sluttning och det är lätt att förstå varför människor en gång i tiden valde just den platsen.

Det här är bara en av väldigt många fina vandringsleder i Mercantour. Denna och flera andra finns beskrivna tex på https://www.visorando.com/randonnee-mercantour.html.

Ha det så skönt ute i bergen, kanske stöter vi ihop nån gång!

/Ingrid

 

English version:

It is great to go hiking in the beautiful hills above Côte d’Azur. Many routes can be reached directly from Menton, or sometimes by bus. If you have access to a car, it’s easy to get a bit further up in the mountains and find even more nice trails.

The Mercantour National Park is large with next to endless choices for hikers. Some time ago we chose to hike west of Saorge up to Château de Malmort. It is a lovely tour of varied nature and I can really recommend it.

To reach the start of our walk, we took the SS20 road from Ventimiglia towards Tende. This road is named D6204 when it comes in to France. By Saorge, we drove west along road D40 until we found the brown sign no. 183 which marks where the hiking trail enters to the left. It is possible to park the car along the road.

There are a few different trails to choose from to reach the height of Campé. Make sure you have a good map, eg from IGN. These maps can be found in most bookstores, in supermarkets and many tobacco stores. It is easy to find your way with the help of a map, marks and signs along the paths.

Initially we walked through lush forest. In some places we were joined by lots of little white butterflies, it almost looked like walking in snowfall.

A bit higher up fantastic views opened up in all directions. The charming little town of Saorge could be seen to the east and up north we saw the mountain peaks in the Merveilles valleys.

Château de Malmort is a ruin passed on the way down from Campé. It is beautifully situated on a slope and it is easy to understand why people once chose that location.

This is just one of many nice hiking trails in Mercantour. This one and several others are described, for example, at https://www.visorando.com/randonnee-mercantour.html.

Have a great time in the mountains, maybe our paths will cross sometime!

/ Ingrid

Annons