Destinazur, ett smidigt sätt att ta sig till och från Flygplatsen/ The easy way to get to and from the Airport

Destinazur är ett taxibolag med nya fina bilar och trevliga, pålitliga chaufförer. Detta taxiföretag tar dig enkelt, smidigt och vid rätt tid, till och från, bland annat, flygplatsen. Du betalar per bil, 65 euros, för upp till fyra personer. De står alltid punktligt och väntar. De kör aldrig och hämtar upp någon annan på vägen, vilket gör att du alltid kan beräkna din restid.

Tidigare, innan jag kände till det förträffliga Destinazur, använde vi oss av ett annat bolag. De hämtade sällan upp i tid och de har gamla skruttiga bilar. Där betalar du mindre per person, men du vet aldrig hur lång tid färden till flygplatsen tar. Ofta hämtar de upp någon annan på vägen, i värsta fall, dessvärre inte så sällan, med en omväg via Monaco och i bästa fall behöver man inte vänta på den resenären. Redan vid en resa för två personer blir Destinazur billigare än det oberäkneliga bolaget.

Du beställer Destinazur via deras hemsida:

http://www.destinazur.fr/en

Bäst är att boka en till tre dagar i förväg. Priset är alltid 65 euros oavsett tidpunkt och veckodag.

Deras telefonnmmer och mailadress är:

+33 (0)61 55 74 45 53

destinazur@wanadoo.fr Skriv gärna på engelska.

De erbjuder även bilhyra med chaufför för dagsturer. Här är det samma princip. Man hyr bilen med chaufför. Man kan vara upp till åtta personer för samma pris. Prisförfrågan sker via hemsidan.

Ägarna är Marilyne och hennes två barn Yooann och Sandy, så detta är ett familjeteam. De har gjort en fantastisk resa med att bygga upp bolaget. De har lyckats utomordentligt, trots mycket stora privata bekymmer på vägen. De är alltid glada, hjälpsamma och pålitliga.

Det är tryggt att komma till flygplatsen och vara säker på att chauffören väntar, att få sätta sig i en av deras bekväma bilar och unna sig lyxen att få åka direkt, raka vägen hem till dörren, för att sedan kunna njuta av Menton.

Det är också bekvämt att alltid veta att ens gäster snabbt, enkelt och säkert, kan ta sig till och från flygplatsen.

Snart är det dags för mig att utnyttja deras service med dagsturer. Man lägger upp sin dagsrutt, chauffören hämtar och kör en runt så mycket man vill till ett fast pris.

Praktiskt är att bara hoppa ur bilen, äta en god lunch och därefter fortsätta utflykten utan att någon i sällskapet ska behöva sätta sig bakom ratten.

Förut var det alltid ansträngande att ta sig till och från flygplatsen. Numera är det enkelt, smärtfritt och förstås lite lyxigt.

Bästa hälsningar Elisabeth

 

Destinazur, the easiest way to get to and from the airport.

Destinazur is a taxi company with new nice cars and polite, reliable drivers. This taxi company will take you easily, smoothly and on time, to and from the airport. You pay per car, 65 euros, for up to four persons. They are always waiting on time. They never pick up someone else along the way, which means you can always calculate your travel time.

Earlier, before I knew of the excellent Destinazur, we used another company. They rarely came on time and they have old cars. With them you pay less per person, but you never know how long the journey to the airport takes. They often pick up someone else on the way, at worst, unfortunately not so rarely, with a detour through Monaco and at best, you do not have to wait for that traveler. Already on a trip for two people, Destinazur becomes cheaper than the unreliable company.

You order Destinazur via their website:

http://www.destinazur.fr/en

It is best to book one to three days in advance. The price is always 65 euros regardless of the time and day of the week.

Their telephone number and mail-address is:

+33 (0)61 55 74 45 53

destinazur@wanadoo.fr

You may write to them in English.

They also offer car rental with driver for day trips. It is the same principle. You rent a car with a driver. One can be up to eight people for the same price. Price inquiry is available via the website.
The owners are Marilyne and her two children, Yooann and Sandy, so this is a family team. They have made a fantastic effort building this great company. They have managed exceptionally, despite very big private difficulties on the way. They are always friendly, helpful and reliable.
It’s safe to get to the airport with them and be sure the driver is waiting for you, to get in one of their comfortable cars and getting straight home to the door, for enjoying Menton.
It is also convenient to know that your guests arriving, always can get to you easily and safely, from the airport.
Soon I will take advantage of their day trips service. You set your day’s route, the driver picks you up and drives you around as much as you want at a fixed price.
Practical, just jump out of the car, eat a good lunch and then continue the trip without having someone in the party to drive.

In the past, it was always an effort to get to and from the airport. Nowadays, with Destinazur, it’s simple, smooth and of course a bit of a luxury.

Best regards Elisabeth

 

 

 

 

Annons