Vandring ovanför Dolceacqua – Hiking above Dolceacqua

English version follows below after the Swedish text.

Den lilla liguriska staden Dolceacqua strax norr om Ventimiglia är ett trevligt och populärt utflyktsmål. Jag har skrivit om det förut, se tidigare inlägg.

Extra härlig blir utflykten till Dolceacqua när den kombineras med en vandring i bergen ovanför staden. Det finns förstås tidigare inlägg om det också. Nyligen drog jag och ett gäng goda vänner på oss vandringsskorna igen för en tur upp till Regione Morghe.

Vi började med att parkera nedanför den gamla staden i Dolceacqua. Vid tennisbanorna söder om staden, och öster om floden Nervia, finns ett par parkeringsområden där det brukar finnas plats för bilarna. Därifrån startade vår gångtur längs vägen Strada dell’Olio.

Vägen är lätt att hitta. Den börjar söderut, slingrar sig uppåt och är bitvis lite brant. Ganska snart öppnar sig fina vyer ner mot Medelhavet och upp över bergen.

Man bör dock se upp för biltrafiken. Även om vägen är liten så är den ibland ganska trafikerad. Det ligger en hel del hus – många med fantastiska lägen – längs vägen.

Olivlundar och vinodlingar brer ut sig åt alla håll. De flesta fastigheter har egna cisternen för bevattningen, och vissa vaktar dem med fina grindar.

Vägen fortsätter över berget ändå bort till nästa stad Perinaldo och det är säkert trevligt att vandra ända dit. Vi nöjde oss dock med att passera det lilla kapellet Santuario Nostra Signora Addolorata som vi nådde efter ca 1,5 timmes promenad. Där vände vi för att ta gångstigen längs berget tillbaka ner till Dolceacqua igen.

(Nåja, nu nöjde vi oss inte med att bara direkt vända tillbaka. Vi stannade vid den härliga restaurangen Locanda Degli Ulivi för en lång glad lunch. Den upplevelsen får dock ett eget inlägg senare.)

Gångvägen viker av från bilvägen mitt emot kapellet och är markerad med rödvita målade streck. Den är lätt att hitta om man bara är lite observant och spanar efter markeringarna. Stigen tillbaka ner till staden är kortare än bilvägen och tar knappt 1 timme. Turen nedåt är minst lika vacker som uppåt.

Snart syns den svindlande vyn över Dolceacqua. Så småningom slutar stigen högst upp i stan, alldeles vid ingången till Dorias borgruin. En naturlig avslutning på vandringsturen är att traska runt bland gränderna i den vackra gamla stadsdelen. Den är absolut värd extra steg och tid.

/Ingrid

English version:

The little Ligurian town of Dolceacqua just north of Ventimiglia is a nice and popular place to visit. I have written about it before, see previous posts. Extra delightful is the trip to Dolceacqua when combined with a hike in the hills above the city. There are of course earlier posts about that, as well. Recently, me and my friends put on our hiking boots again for a trip up to Region Morghe.

We parked below the old town of Dolceacqua. At the tennis courts south of the city, and east of the river Nervia, there are several parking areas. From there, we started to walk along the road Strada dell’Olio. The road is easy to find. It starts south, winds upwards and is partly a bit steep. Pretty soon, beautiful views open onto the Mediterranean and over the mountains.

However, one should look out for car traffic. Although the road is small, it is sometimes quite busy. There are a lot of villas – many with amazing locations – along the way. Olive groves and vineyards spread out in all directions. Most properties have their own cistern for irrigation, and some guard them with nice gates.

The road continues over the mountain all the way to the next town of Perinaldo, and it is certainly nice to continue the walk. However, we turned back when we had passed the little chapel Santuario Nostra Signora Addolorata which we reached after about 1.5 hours walk. From there we took the path along the mountain back down to Dolceacqua again.

(Well, we did not exactly turn back directly. We stayed at the delicious restaurant Locanda Degli Ulivi for a long joyful lunch, but that experience will be described in a later post.)

The path turns off from the road opposite the chapel and is marked with red-white painted dashes. It’s easy to find if you’re just a little observant and look carefully for the markings. The path back down to the city is shorter than the road and takes less than 1 hour. The trip down is at least as beautiful as the road going up.

Soon the amazing view of Dolceacqua appears. Eventually, the path ends at the top of the town, right at the entrance of Dorias castle ruins. A natural end to the hiking tour is to wander around the alleys of the beautiful Old Town. It is definitely worth some extra time and energy.

/ Ingrid

Annons