Glashantverkare / Glass Artist – Pélissier, St Agnes

English version follows below after the Swedish text.

När ni är i den fina byn St Agnes norr om Menton, missa inte att besöka glashantverkaren som har sin ateljé och butik mitt i staden.

Frédéric Pélissier är en mångsidig glaskonstnär. Han gör stora vackra fönster, speglar, lampor, fat, etuier, smycken och mycket annat. En hel del går att köpa direkt i hans butik och annat gör han på beställning.

Pélissiers hantverk är verkligen inga standardprodukter utan unika fantasifulla skapelser som inte lämnar någon oberörd. En färgstark glasprodukt från Pélissier ger liv och krydda åt vilket rum som helst.

Vi har tagit med många gäster till hans butik och alla brukar fascineras av hans alster. Det har blivit en hel del inköp under åren.

Frédéric Pélissier är dessutom mycket tjänstvillig och tillverkar gärna saker efter önskemål om man vill ha någon viss färg eller form på till exempel sitt etui, lampa eller halsband. Det har till och med hänt att han besökt oss i Menton för att visa upp specialgjorda saker.

Om man vill vara säker på att hans butik är öppen, så ring i förväg på telefonnummer 0493 355 040. Frédéric talar bra engelska. Titta också på hans båda hemsidor www.vitraux-spatium.com och www.luminaires-design.com för mer inspiration.

Ibland ser butiken tom ut men det kommer vacker musik från verkstaden innanför. Då har Frédéric tagit en paus för att spela på sin gitarr eller luta. Det ger extra magi till alla vackra glasföremål i hans utställning.

Frédéric Pélissier berättade för oss att han kom till St Agnes för ungefär 30 år sedan och planerade att stanna i ett par månader. Han är fortfarande kvar. Kanske inspirerar den sagolika medeltida miljön till vackra skapelser.

Är det något minne som är värd att ta med sig från St Agnes så är det glas från Pélissier.

Hälsningar från Ingrid

English version:

When you are in the beautiful village of St Agnes north of Menton, do not miss visiting the glass artist with his studio and shop in the middle of the town.

Frédéric Pélissier is a versatile craftsman. He creates big beautiful windows, mirrors, lamps, plates, cases, jewelry and much more. A lot of things can be bought directly in his shop and others he will make to order.

Pélissier’s offerings are really no standard products but unique imaginative creations that do not leave anyone untouched. A colorful glass product from Pélissier gives life and character to any location.

We have brought many guests to his shop and everyone is fascinated by his products. There have been many purchases over the years.

Frédéric Pélissier is also willing to make items as desired if you want some particular color or shape on for example your case, lamp or necklace. He has even come to visit us in Menton to show custom-made things.

If you want to be sure that the shop is open, call in advance on telephone number 0493 355 040. Frédéric speaks good English. Take a look at his two websites www.vitraux-spatium.com and www.luminaires-design.com for more inspiration.

Sometimes the shop looks empty but you can hear beautiful music from the workshop behind. This is when Frédéric has taken a break to play on his guitar. It gives extra magic to all the beautiful glass items in his exhibition.

Frédéric Pélissier told us that he came to St Agnes about 30 years ago and planned to stay for a couple of months. He is still there. Perhaps the beautiful medieval environment inspires creativity.

If there is any memory worth bringing with you from St Agnes, it’s glass from Pélissier.

Regards from Ingrid

Annons