TVÅL / SOAP – SAVON DE MARSEILLE

English version follows below after the Swedish text.

Bland alla fantasifulla souvenirer som pockar på uppmärksamhet här längs Rivieran finns sånt som kan komma till god användning. Jag tänker på alla fina tvålar.

Tvålar med olika färg, form och doft finns överallt i turistbutikerna. Statistiken säger ju att Frankrike använder förhållandevis lite tvål per capita, så utbudet lär inte bero på att fransmän och fransyskor är ovanligt renliga. Förklaringen är väl snarare att det finns en lång stolt historisk tradition av tvåltillverkning i Sydfrankrike.

Men se upp, kanske är många av tvålarna som saluförs till turister mer eller mindre syntetiska. Den som vill ha en traditionell organisk tvål ska leta efter Savon de Marseille. Marseilletvålen har sitt ursprung minst så långt tillbaka som 1100-talet och är en hård tvål baserad på vegetabiliska oljor.

Den första dokumenterat registrerade tvåltillverkaren i Marseille är från 1300-talet. I slutet av 1600-talet infördes en lag som reglerade tillverkning och sammansättning. Lagen har modifierats under århundradena och numera är det tillåtet att också använda andra vegetabiliska oljor vid sidan av den ursprungligen stipulerade olivoljan. Tvålen ska innehålla minst 72% vegetabilisk olja.

Den traditionella metoden att tillverka Marseilletvål är att blanda olivolja och havsvatten med soda och lut (natriumkarbonat och natriumhydroxid). Blandningen värms under ständig omrörning i flera dygn, hälls sedan upp i en stor form och skärs i bitar innan den stelnat helt. En sats kan ta upp till en månad att tillverka, så räkna med att en äkta handgjord tvål kostar en rejäl slant.

Idag används kanske också mer industriellt rationella tillverkningsmetoder, även om priset fortfarande är högt. Grönaktiga tvålar är gjorda av olivolja medan vita tvålar innehåller palmolja och eventuellt också kokosolja. Tvålar i andra fantastiska färger innehåller tillsatser utöver den äkta Marseilletvålens ursprungliga recept.

Om man ska tro marknadsföringen, är Marseilletvålen Guds gåva till mänskligheten. Den är antiseptisk, lindrar diverse hudproblem inklusive allergier och brännsår, tar bort fläckar, kan användas som både tvättmedel och tandkräm samt motverkar ohyra på växter. Med andra ord, en bra souvenir att ta med sig hem från Rivieran.

/Ingrid

English version:

Among all the fancy souvenirs that attract our attention on Côte d’Azur, we find things that may be of good use. I think of all the nice soaps.

Soaps in different colors, shapes and fragrances are found everywhere in the tourist shops. Statistics show that France uses a comparatively low amount of soap per capita, so the generous supply is probably not explained by French cleanliness. The reason is rather that there is a long-standing and proud historical tradition of soap production in the South of France.

But watch out, many of the soaps being marketed to tourists may be more or less synthetic. Those who want a traditional organic soap should look for Savon de Marseille. The Marseille soap is a hard soap based on vegetable oils and originates at least as far back as the 1100s.

The first documented soap maker in Marseille dates back to the 14th century. By the end of the 17th century a law was introduced to regulate the manufacture and composition. The law has been modified over the centuries and now it is ok to use other vegetable oils aside from the originally stipulated olive oil. The soap must contain at least 72% vegetable oil.

The traditional method of manufacturing Marseille soap is to mix olive oil and sea water with soda ash and lye (sodium carbonate and sodium hydroxide). Heat the mixture with constant stirring for several days, then pour into a large mold and cut into pieces before it is fully solidified. A batch can take up to a month to manufacture, so expect a high price for a genuine handmade soap.

Today, perhaps more rational manufacturing methods can be used, even if the price is still high. Greenish soaps are made of olive oil while white soaps contain palm oil and possibly coconut oil as well. The soaps that we find in other amazing colors include additives outside the original recipe of the genuine Marseille soap.

If you are to believe the marketing slogans, the Marseille soap is God’s gift to humanity. It is antiseptic, relieves various skin problems including allergies and burns, removes stains, can be used as both detergent and toothpaste, and works as an antilice agent for plants. In other words, an excellent souvenir from Côte d’Azur.

/Ingrid

Annons