Tennis för alla – Tennis for everyone

English version follows below after the Swedish text.

Det finns många sporter att ägna sig åt längs Rivieran. Golf, cykling, vandring, löpning, skärmflygning, simning och skidåkning är bara några förslag. Tennis är förstås en ytterligare utmärkt sysselsättning.

Tennis på Rivieran finns för alla och inte bara för eliten som platsar i Monte Carlo Masters på ATP-touren. Visste ni förresten att den tävlingen inte spelas i Monte Carlo utan i grannkommunen Roquebrune Cap Martin? Tydligen är det där som tennisbanorna är tillräckligt bra för denna storslagna kamp.

Alla orter med självaktning har sina tennisklubbar. I Menton finns till exempel Le Tennis Club de Menton mitt i stan söder om järnvägsstationen. Du hittar info om klubben på http://www.tennisclubmenton.fr/.

Klubben har en lång stolt historia. Den bildades i början av 1900-talet av britter boende i Menton som en exklusiv klubb för några få utvalda medlemmar. Då var namnet ”Lawn Tennis and Cricket Club”. Redan 1902 arrangerade klubben sin första internationella tennisturnering, alltså långt innan Franska Öppna Mästerskapen spelades första gången 1925. År 1923 övertog staden Menton klubben, och öppnade den successivt för lokalbefolkningen. Banorna och klubbhuset förstördes under 2a Världskriget men tack vare entusiastiska frivilliga återställdes de.

Nu spelar stora och små, rutinerade och nybörjare, män och kvinnor, medlemmar och gäster på det typiskt röda underlaget hela dagarna och långt in på kvällarna.

Om du tillbringar mycket tid i Menton och är flitig tennisspelare kan det vara en bra idé att söka medlemskap. Ett fullt medlemskap för en vuxen kostar 570 € per år och sedan finns diverse rabatter för tex familjemedlemmar och ungdomar. Annars kan du spela som gäst på Tennis Club de Menton. En timme på banan kostar 40 € men du får 50% rabatt i värsta hettan mellan klockan 12.00 och 16.00 under juli och augusti. Om du vill spela en timme varje dag i en hel vecka får du mängdrabatt och betalar totalt 80 €.

Tennisklubben har en trevlig restaurang. Den är alltid öppen för lunch och under sommaren också för middag flera kvällar i veckan. Läs mer om öppettider på hemsidan där det finns telefonnummer för bordsbokning.

Hälsningar från Ingrid

English version:

We can choose from many different sports activities along Côte d’Azur. Golf, biking, hiking, running, paragliding, swimming and skiing are just a few alternatives. Tennis is of course another excellent choice.

Tennis on Côte d’Azur is available for everyone and not just for the elite who qualifies to Monte Carlo Masters in the ATP Tour. Did you know, by the way, that this competition is not played in Monte Carlo but in the neighboring town Roquebrune Cap Martin? Apparently, that’s where the tennis courts are good enough for this magnificent event.

All towns with self-esteem have their own tennis clubs. In Menton we have Le Tennis Club de Menton in the middle of the city south of the train station. You can find information about the club at http://www.tennisclubmenton.fr/

The club has a long proud history. It was formed in the early 1900s by British residents in Menton as an exclusive club for a few selected members. The original name was ”Lawn Tennis and Cricket Club.” In 1902, the club organized its first international tennis tournament, well before the French Open was first played in 1925. In 1923, the city of Menton became owner of the club, and gradually opened it to the locals. The courts and the clubhouse were destroyed during the 2nd World War, but thanks to enthusiastic volunteers they were restored.

At the club today, old and young, advanced and beginners, men and women, members and guests play on the typical red colored courts all day long and late in the evenings.

If you spend a lot of time in Menton and are a diligent tennis player, it may be a good idea to apply for membership. A full yearly adult membership costs 570 € and then there are discounts for family members, youngsters etc. Otherwise you can play as a guest at the Tennis Club de Menton. An hour on the court costs 40 € but you get 50% discount in the heat between 12.00 and 16.00 during July and August. If you plan to play an hour each day for a full week, you also get a discount and pay a total of 80 €.

The tennis club has a nice restaurant. It is always open for lunch and during the summer for dinner most evenings, as well. Read more about opening hours on the website where there is a telephone number for reservations.

Regards from Ingrid

Annons