Med bilder!/With photos! La Fête du Citron 2018 / Citronfestivalen 2018 / Lemon festival 2018

I år är det Indien som hedras och går under titeln Bollywood.

Tyvärr är inte vädrets makter inte med oss utan det regnar och är kallt som ofta under februari.

Årets tema ger oss dock en varm själ.

Trädgårdarna, Jardins Biovès, är spektakulära. Det är värt 12 euros inträde för att se de vackra välgjorda scenerierna. De har visserligen inget med Bollywood att göra utan är mer ett axplock ur indisk tradition och religion. Olika städer eller samhällen runt Menton har ansvarat för de vackra jätte-skulpturerna.

Ingången är framför Casinot. Vi valde att gå dit vid lunchtid, då det inte är så mycket folk.

Färgprakten är betagande. Givetvis domineras den av de gula citronerna och de guldfärgade apelsinerna. Dessa binds samman av ljusa rosa och lila mönster.

Vi möts av lejon och en vacker indisk danserska ur filmen ”Jodhaa Akbar” som handlar om en Mongolisk härskare som blir förälskad i en prinsessa. Filmen som är från 2008 hade som flest 5000 skådespelare, 800 elefanter och 55 kameler…bland annat!

Nästa scen hedrar Elefanten som varit i människans tjänst i mer än 4000 år. En elefant kan förstå ett femtiotal tecken från sin förare.

Så kommer vi till en underbar gigantisk Buddhabild som nästan helt är uppbyggd av de gyllene citronerna.

Scenen med den Rickshaw är sponsrad av Mentons Automobilklubb! Kanske fundrar de på detta transportmedel?

Byn ovanför Menton, Peille, har ansvarat för nästa scen som visar porten till Kashmir. Det är ett riktigt praktverk!

Beausoleil, granne till Monaco ansvarar för Shivas Dans. En vacker skulptur med många små detaljer.

Vem blir inte betagen av en ormtjusare?

Roquebrune Cap Martin lockar med både apelsiner och ormtjusarens pipa.

Ganesha, Shivas son, med sitt elefantansikte har skapats tack vare Le Prieuré i Saint-Dalmas de Tende. Det är enastående!

Sitar-spelaren med sitt spel som strömmar ur högtalarna ser riktigt verklighetstrogen ut!

Byn Saint Agnès ansvarar för ap-trädet, där vi kan skratta åt de tjutande aporna i trädet. Det var riktigt roligt!

Så återgår vi till allvaret med tempelelefanterna. Elefanterna som är centrala i den indiska kulturen avslutar de vackra scenerna i parken. Man kan även njuta av en citronjuice och en crèpe som säljs vid stånd vid slutet av promenaden.

Egentligen borde jag även se paraden…men med tanke på vädret vi har i Menton just nu så är det inte så lockande.

Vänliga hälsningar

Elisabeth

La Fête du Citron 2018, Lemon Festival 2018

This year, India is honored and is titled Bollywood.
Unfortunately, the weather is not in our favor, it is raining and it´s cold as often during February.
This year’s theme gives us a warm soul.
The gardens, Jardins Biovès, are spectacular. It is worth 12 euros entry to see the beautiful well-made sceneries. They do not have anything to do with Bollywood, but they are more Indian tradition and religion. Various cities or communities around Menton are responsible for the beautiful giant sculptures.
The entrance is in front of the Casino. We chose to go there at lunchtime, since there are not so many people.
The color schemes are breathtaking. Of course, it is dominated by the yellow lemons and the gold-colored oranges. These are tied together by bright pink and purple patterns.
We meet with lions and a beautiful Indian dancer from the movie ”Jodhaa Akbar”, dealing with a Mongolian ruler who falls in love with a princess. The movie from 2008 had as many as 5000 actors, 800 elephants and 55 camels … among others!
The next scene honors the Elephant who has been in human service for more than 4000 years. An elephant can understand about fifty words from his driver.
Then we come to a wonderful giant Buddha that is almost entirely made up of the golden lemons.
The stage with the Rickshaw is sponsored by Menton’s Automobile Club! Perhaps they find out about this means of transportation?
The village above Menton, Peille, is responsible for the next scene showing the gateway to Kashmir. It’s a real masterpiece!
Beausoleil, neighbor of Monaco, is responsible for Shiva’s Dance. A beautiful sculpture with many small details.
Who is not caught by a snake charmer?
Roquebrune Cap Martin attracts with both the oranges and the snake carmers pipe.
Ganesha, Shiva’s son, with his elephant face was created thanks to Le Prieuré in Saint-Dalmas de Tende. It’s outstanding!
The Sitar player with his game that flows out of the speakers really looks realistic!
The village of Saint Agnès is responsible for the monkey tree, where we can laugh at the whining monkeys in the tree. It was really fun!
Then we return to the seriousness of temple elephants. Elephants are central to Indian culture end the beautiful scenes in the park. You can also enjoy a lemon juice and a crèpe sold at the end of the promenade.
Actually, I should also see the parade … but given the weather we have in Menton right now, it’s not so attractive.
Best regards
Elisabeth

 

 

 

 

Annons