Riviera, TV-serie / TV Series

English version follows below after the Swedish text.

Det är trevligt att hitta filmer som är inspelade i Sydfrankrike. Jag njuter gärna av miljöer och scenerier härifrån när jag inte själv kan vara på plats. Några filmer har vi rekommenderat på sidan ”Böcker & Filmer”. Som framgår där, är min smak ganska enkel och inriktad mot romantiska komedier (varför leta efter påhittat elände när det finns så mycket verkligt elände i världen?).

Det sägs dock att förhållandevis få filmer spelas in längs Rivieran nuförtiden eftersom det är väldigt dyrt att härbärgera ett stort inspelningsteam här. Det är vi kanske inte så förvånade över.

Nåja, tydligen har vissa producenter tillräckligt stor budget ändå. Nyligen fick jag förslaget att titta på brittiska serien Riviera (TV-bolag Sky Atlantic).

TV-serien Riviera har fått blandad kritik. Den är blodig och föralldel spännande men väldigt långt från en romantisk komedi. Ingen humor eller feel-good här inte! Den som vill se miljöer från stora delar av Rivieran får dock sitt lystmäte.

Serien handlar om Georgina som är nygift med miljonären Constantine. När han plötsligt och våldsamt går bort tvingas hon hantera insikten att hans liv kantades av våld, lögner och ljusskygga affärsförbindelser.

Palatset Villa Carmella som familjen bor i är filmat i Mougin på det storstilade Chateau Diter (döpt efter den franske affärsman som lät bygga det för bara några decennier sedan). Annars är det mesta i serien inspelat i Nice och österut längst kusten i Villefranche, Cap Ferrat, Monaco, Cap Martin ända bort till Menton.

Speciellt förtjusta blir somliga av oss förstås av att känna igen Menton. Bland annat finns scener från torget framför basilique Saint Michel i gamla stan. Där har tillkommit en lustig liten kiosk rakt framför utsikten över bukten mot Italien. Det finns också några scener där huvudpersonerna går längs Rue Longue och i andra delar av gamla stan.

Lite kul för oss svenskar är det möjligen också att känna igen Lena Ohlin i en av huvudrollerna

Även om Riviera kanske mest är en blodig såpopera så kommer jag nog att titta på säsong 2 när den snart släpps, för miljöernas skull.

/Ingrid

(bilderna är hämtade från produktionsbolagets officiella sidor)

English version:

It’s nice to find movies that take place in the South of France. I like to enjoy scenes from here when I can not be in place myself. We have recommended some on the page ”Books & Movies”. As shown there, my taste is quite simple and mainly focused on romantic comedies (why look for made-up misery when there are so much real misery in the world?).

However, these days not many movies seem to be recorded along Côte d’Azur, since it is very expensive to host a large film team here. We may not be surprised.

Apparently some producers still do have a budget large enough, though. Recently, I was recommended to watch the British series Riviera (TV company Sky Atlantic).

The TV series Riviera has received mixed criticism. It is violent and thrilling but very far from a romantic comedy. No humor or feel-good to be found here! However, anyone who wants to watch scenes from large parts of Côte d’Azur gets happy.

The story is about Georgina, newly married to the millionaire Constantine. When he suddenly dies, she is forced to handle the insight that his life was lined with violence, lies and shady business connections.

Villa Carmella, where the family lives, is filmed in Mougin at Chateau Diter (named after the French businessman who built it only a few decades ago). Otherwise, most of the scenes are located in Nice and east along the coast in Villefranche, Cap Ferrat, Monaco, Cap Martin all the way to Menton.

Some of us become particularly delighted to recognize Menton. There are scenes from the square in front of Basilique Saint Michel in the old town. We discover a funny little kiosk right in front of the view of the bay towards Italy. There are also some scenes where the main characters walk along Rue Longue and in other parts of the old town.

Although Riviera may best be described as a violent soap opera, I’ll probably watch season 2 when it’s released, for the sake of the scenery.

/Ingrid

(the photos come from the production company’s official pages)

Annons