Väderkontrast / Weather Contrast

En liten betraktelse över vädret / Some small thoughts about the weather

English text and more photos follow below.

Nu är det vinter i norra Europa. Kring Stockholm är det kallt, mörkt och ibland ganska grått.

Ja, det är härligt med årstidsväxlingar. Fina vinterdagar kan vara underbara, om än ganska korta så här i början av året. Men, när vintermörkret och kylan känns för långvarig är det ju alldeles fantastiskt att kunna fly söderut. Vilken lycka att Sydeuropa och speciellt Menton finns inom räckhåll!

Här i Menton är det visserligen ingen högsommar men vi härdade nordbor kan ibland ändå få den känslan. Visst förekommer det storm och spöregn men det är sällan långvarigt.

Så snart solen är framme blir det varmt och strålande ljust. Att äta lunch utomhus vid strandkanten i januari är ljuvligt. Vandringsstigarna i bergen med utsikt över Medelhavet är perfekta så här års. En del tycker till och med att havsbad är en bra idé och deltar glatt i det traditionella Nyårsbadet.

I den skandinaviska vintern ligger båtarna inbäddade som frusna drömmar om att havet och naturen ska tina upp. Längs Rivieran är det full fart på båtlivet året om.

Naturen skiftar förstås under året även här i Sydfrankrike och flera träd tappar sina löv. Ändå blommar det här och där hela året. Bougainvillea kan vi alltid njuta av. Mimosan börjar slå ut redan nu. Till och med vissa typer av lavendel blommar.

Det är ett sant privilegium att kunna njuta av kontrasterna.

/Ingrid

English version:

Now it’s winter in northern Europe. Around Stockholm it is cold, dark and sometimes quite gray.

Yes, it’s nice with seasonal changes. Clear winter days can be wonderful, albeit quite short now in the beginning of the year. But when winter, darkness and cold are too long, it’s great to be able to go south. What a joy that southern Europe and especially Menton are within easy reach!

In Menton, there is no real summer right now, but we Scandinavians can sometimes get that feeling anyway. Yes, we can have storm and heavy rains even here, but it is seldom long lasting.

As soon as the sun is out, the day becomes warm and bright. To have lunch outdoors by the beach in January is lovely. The hiking trails in the mountains overlooking the Mediterranean Sea are perfect this time of the year. Some people even think that swimming is a good idea, and gladly participate in the traditional New Years swim.

During the long Scandinavian winter the yatchs are waiting like frozen dreams for the sea to melt. Along Côte d’Azur we can enjoy sea life all year long.

Of course, nature changes during the year also here in southern France. Several trees drop their leaves. Nevertheless, we always have flowers. Bougainvillea we can always enjoy. Mimosa starts to blossom right now. Even some types of lavender have flowers.

It is a true privilege to be able to enjoy the contrasts.

/Ingrid

Annons