Konsten att hitta bra hantverkare / The Art of Finding Good Craftsmen

English version follows below after the Swedish text.

Visst är det en utmaning att anlita hantverkare till ditt hem. Det gäller oavsett var i världen du är och det är förstås extra svårt i ett främmande land om man (som jag) inte behärskar språket till fullo.

Jag har under åren behövt hjälp med några mindre byggarbeten här i Menton. Det har fungerat ganska bra men jag har fått acceptera en del oväntade överraskningar också. En sak har jag lärt mig och det är att den som inte är fullfjädrad på att tala franska, behöver någon att kommunicera med på annat sätt.

Det lär finnas skandinaviska hantverkare på Rivieran, men den ende som jag har kommit i kontakt med (en dansk) var inte särskilt intresserad av att hjälpa mig. I stället har jag hittat en engelsktalande fransman som blivit min räddning. Honom tar jag mig härmed friheten att göra lite reklam för.

Det kanske är fler som är i samma situation som jag och därför vill jag dela med mig av mitt fynd, Mr Ugo Mondou. Han har hjälpt mig både med några mindre arbeten, som han kan utföra själv, och som projektledare för större arbeten där han har koordinerat andra hantverkare.

Mr Mondou bor i Menton men arbetar och känner till marknaden längs hela Rivieran. Han känner pålitliga rörmokare, elektriker, byggare, arkitekter med mera. Han kan hjälpa till med kontakter med myndigheter för bygglov och liknande. Han vet var man kan köpa material och hur man ordnar transporter.

Eftersom vi kan kommunicera på engelska är dessutom risken för stora missförstånd betydligt mindre än om jag skulle ha stapplat mig fram på min egen bristfälliga franska.

Finns det läsare som har andra tips på bra hantverkare, så dela gärna med er. Här får ni kontaktuppgifter till Mr Ugo Mondou.

/Ingrid

English version:

It is always a challenge to hire craftsmen to your home. This applies wherever you are in the world, but it is of course extra difficult in a foreign country if you (as I) do not fully master the language.

During the years, I have needed help with some minor construction work here in Menton. It has worked quite well but I have had to accept a few unexpected surprises, as well. One thing I have learned, is that someone who is not fully speaking French needs to find other ways to communicate.

There are for sure Scandinavian craftsmen on Côte d’Azur, but the only one I’ve come into contact with (a Danish) was not very interested in helping me. Instead, I have found an English-speaking Frenchman who has come to my rescue. I take the liberty to do some advertising for him.

Maybe there are more people who are in the same situation as me, and therefore I want to share my contact, Mr Ugo Mondou. He has helped me with some works which he can do by himself, and also as a project manager for a larger undertaking where he has coordinated other craftsmen.

Mr Mondou lives in Menton but works and knows the market across the entire Côte d’Azur. He knows plumbers, electricians, builders, architects, etc. that are reliable. He can help with applying for building permits and the like. He knows where to buy materials and how to arrange transportations.

Moreover, since we can communicate in English, the risk of major misunderstandings is significantly less than if I would have tried in my own deficient French.

If there are readers who have experience of other good reliable craftsmen, please share this. These are the contact details for Mr Ugo Mondou.

/ Ingrid

Annons