Snart är det jul / Soon it’s Christmas

English text follows below.

Nu börjar det bli julstämning i Menton. Jag uppskattar att det här i Frankrike inte pyntas så hysteriskt tidigt. Nu till advent börjar tomtar, granar och julgirlangerna komma fram ur sina gömmen.

Visst har väl en och annan affär salufört julprydnader i flera månader ända sedan början av hösten, men det är nu det tar fart på allvar.

Nu kan vi köpa julgranar, såväl äkta som konstgjorda. Den som vill kan få dem dekorerade med (garanterat konstgjord) snö.

Stora präktiga granar pryder stadens torg. Julgirlanger lyser upp gatorna under kvällar och nätter.

De traditionella julkrubborna börjar installeras, en del stora och andra små. Att vandra runt stan och leta efter dem alla är ett populärt nöje.

Många av stadens butiker försöker skapa julstämning med fantasifulla utsmyckningar. Snart kommer Jardins Biovès att fyllas av julattraktioner till stor glädje för både stora och små.

Advent lär betyda ankomst och nu väntar vi alla på julhelgernas ankomst med hopp om fridfull avkoppling.

Hälsningar från Ingrid

English version:

The atmosphere of Christmas is coming to Menton. I appreciate that the French do not start to decorate so excessively early. Now when advent begins, the Santas, the christmas trees and the lanterns emerge from their hiding places.

Certainly, some shops have been selling Christmas decorations for several months ever since the beginning of autumn, but it is not until now that it starts seriously.

We can now buy Christmas trees, both genuine and artificial. Anyone who wants, can get them decorated with (guaranteed artificial) snow.

Large spruce trees adorn the city squares. Christmas lights brighten up the streets during evenings and nights.

The traditional Christmas creches are being installed, some large and others very small. Wandering around the city to search for them all is a popular activity.

Many of the shops try to create Christmas atmosphere with imaginative ornaments. Soon, Jardins Biovès will be filled with Christmas attractions to great pleasure for both young and old.

Advent means arrival and now we are all waiting for the arrival of the Christmas holidays with hopes for peaceful times.

Greetings from Ingrid

Annons