Piemonte – Piedmont

English version follows below after the Swedish text.

För några veckor sedan gjorde vi en utflykt till Piemonte. Här finns mycket att se och uppleva, speciellt för den som vill njuta av mat och dryck.

Elisabeth har skrivit tidigare om sin tågresa till tryffelfestivalen i Alba, se inlägget. Vi tog bilen den här gången och koncentrerade oss på viner kring Barolo och Barbaresco, i området Langhe.

Det finns massor med små och större vingårdar i Piemonte och många av dem tar emot besökare som vill smaka och köpa direkt på gården. De flesta små byar i Langhe har dessutom sina egna kommunala enoteca där man hittar ett brett urval av lokala viner – det ger förstås bra överblick på kort tid.

De kanske mest berömda bland Piemontes röda viner kommer från fälten kring Barolo. Inne i staden kan man prova sig fram bland olika årgångar och odlare, i den fiffiga vinautomaten på ortens lokala enoteca. Den som vill komplettera sina praktiska erfarenheter kan sen också höja sina teoretiska kunskaper på vinmuséet.

Vinerna från Barbaresco kan jämföra sig med de från Barolo, litet kärvare ibland men minst lika goda och möjligen mer prisvärda. Barbaresco har inhyst sitt lokala enoteca i kyrkan mitt i byn – tydlig prioritering! Där erbjöds vi provsmakning av några få utvalda viner bland alla många som är till försäljning.

Vinerna som görs på druvan Nebbiolo är förnämast och allra finast är de Nebbiolo-viner som får kalla sig Barolo eller Barbaresco. Det finns dock också andra goda röda viner som görs av de ”enklare” druvorna Barbera och Dolcetto. Friskt och gott vitt vin från området görs på druvan Arneis.

Vi övernattade på ett hotell i den lilla charmiga staden Neive nära Barbaresco. Här som överallt i Langhe njuter man av utsikten över böljande vinfält med höga berg i bakgrunden. God middag i härlig miljö åt vi på den trevliga restaurangen Donna Selvatica Borgo Vecchio.

Piemonte är inte bara känt för vin, det är ett centrum för mycket annat för en gourmet. Den vita tryffeln har vi hört talas om. Sen köpte vi många godsaker i ost-staden Murazzano. Där inte vinfälten brer ut sig finns ofta vidsträckta hasselfält. Runt 15% av världsproduktionen av hasselnötter lär komma från Piemonte och det är också här som den omåttligt populära nötkrämen Nutella har sitt ursprung.

Det tog oss knappt 3 timmar att bila från Menton till byarna i Langhe nära Alba. Vi tog motorvägen längs havet till Savona och sedan norrut över bergen. Välj på slutet en väg på någon av åsarna så får ni en fantastisk naturupplevelse, tex den som går från Montezemolo via Murazzano och Dogliano.

/Ingrid

English version:

A few weeks ago, we made a trip to Piedmont. There is a lot to see and experience, especially for those who want to enjoy food and drink.

Elisabeth has previously written about her train journey to the Alba Truffle Festival, see the post. This time, we went by car and focused on wines around Barolo and Barbaresco, in the Langhe area.

There are lots of small and larger wineries in Piedmont and many of them welcome visitors who want to taste and buy wine at the farm. Most of the small villages in Langhe also have their own municipal enoteca, where you can find a wide selection of local wines – this gives a good overview in a short period of time.

The most famous Piedmont red wines come from the fields around Barolo. Inside the city you can try out different vintage and growers, in the convenient wine slot at the local enoteca. Those who wish to supplement their practical experience can then also raise their theoretical knowledge at the wine museum.

The wines from Barbaresco can compare to those of Barolo, little savior sometimes but at least as good and possibly more affordable. Barbaresco has inhabited its local enoteca in the church in the village – a clear priority! We were offered tasting of a few selected wines among all the many wines on sale.

The wines that are made from the grape Nebbiolo are the best, and most prestigious are the Nebbiolo wines that are allowed to be called Barolo or Barbaresco. However, there are also other good red wines made from the ”simple” grapes Barbera and Dolcetto. Fresh and good white wines from this area are made from the grape Arneis.

We stayed at a hotel in the small charming city of Neive close to Barbaresco. Here, like everywhere in Langhe, you enjoy the views of rolling vineyards with high mountains in the background. We dined splendidly in a beautiful setting at the nice restaurant Donna Selvatica Borgo Vecchio.

Piedmont is not only known for wine, it is a center for much else that can please a gourmet. We have heard of the white truffle. We bought many goodies in the cheese town of Murazzano. Where the vineyards end, there are often wide hazel fields. About 15% of the hazelnut world production comes from Piedmont and this is also the place where the extremely popular Nutella Cream originates.

It took us less than 3 hours to drive from Menton to the villages of Langhe near Alba. We took the highway along the sea to Savona and then north over the mountains. When you come close to Langhe, choose a road on one of the ridges to get a great natural experience, such as the one that goes from Montezemolo via Murazzano and Dogliano.

/Ingrid

Annons