Chemin du Rosaire, Menton – en fin gångstig / A Nice Footpath

English version follows below after the Swedish text.

Det vackra klostret l’Annonciade i Menton har jag skrivit om tidigare, det inlägget hittar du här. Den kortaste vägen dit upp går längs Chemin du Rosaire som faktiskt är värd ett eget inlägg. Som namnet antyder är det är en gammal böneväg kantad av altare, eller kanske bättre uttryckt bönestationer.

Man kan för all del ta buss upp till klostret eller snirkla sig dit med egen bil längs en ganska lång serpentinväg, Route de l’Annonciade. Om du är upplagd för en promenad kan jag dock rekommendera den fina gångvägen som startar vid busstationen Gare Routière. Promenaden upp ta 20-30 minuter.

Den smala och till synes oansenliga vägen Chemin du Rosaire börjar vid den röda pizza-kiosken på Avenue de Sospel alldeles väster om busstationen.

När trapporna startar vid det första altaret viker stigen av mot höger mot l’Annonciade. Sen går det ganska brant uppåt så ta det lugnt om du inte är ute efter ett rejält träningspass.

Njut av alla spännande hus längs vägen. Det är intressant att se de tjusiga gamla hotellen (nu lägenhetskomplex) Winter Palace och Lutetia från baksidan – som inte är lika tjusig.

Bitvis är det trångt och behagligt skuggigt mellan husen och på andra ställen öppnar sig vyerna mot bergen och havet.

Det finns femton ursprungliga små altare längs vägen. Av någon anledning är de numrerade från I till V och sedan börjar det om igen med I till V, två gånger.

Originalmålningarna i altarna syns inte utan är täckta av nyare skyddande plattor med modernare bilder. Hur originalen ser ut kan man se på en tavla inne i kapellet uppe vid l’Annonciade.

Altarmålningarna visar Jesu liv och lidande allt från l’Annonciation, Bebådelsen, till le Courennement de la Verge, Jungfruns kröning. Mitt favoritaltare är nog le Resurrection, Uppståndelsen, både för att det är ett hoppingivande budskap och för att det ligger i skugga under stora träd med en formidabel utsikt ner över havet med en slingrande stig kvar upp mot klostret.

Chemin du Rosaire har en historia, förstås. Prinsessan Isabelle av Monaco, syster till prins Ludvig, lär år 1660 ha blivit botad från spetälska efter en pilgrimsfärd till l’Annonciade. Fylld av tacksamhet lät hon bygga de femton små bönestationerna längs vägen upp till klostret.

Tänk på Isabelle och hennes lyckosamma vandring nästa gång du går upp till l’Annonciade.

/Ingrid

English version:

I have already written about the beautiful monastery l’Annonciade in Menton, the post you will find here. The shortest route up goes along Chemin du Rosaire, which in itself is worth its own post. As the name suggests, it is an old prayer road lined with altars, or prayer stations.

You can by any means take a bus up to the monastery or go there with your car along a fairly long serpentine road, Route de l’Annonciade. However, if you are in for a walk, I can recommend the nice footpath which starts at the Gare Routière bus station. The walk up take 20-30 minutes.

The narrow path, Chemin du Rosaire, begins at the red pizza kiosk on Avenue de Sospel, just west of the bus station.

As the stairs begins by the first altar, the chemin turns to the right towards l’Annonciade. Then it continues quite steep up, so keep calm if you’re not looking for a real workout.

Enjoy all the nice houses along the way. It is interesting to see the fancy old hotels (now apartment complexes) Winter Palace and Lutetia from the backside – which are not as fancy.

Some sections are narrow and shady between the houses and elsewhere the views open to the mountains and the sea.

There are fifteen original little altars along the way. For some reason, they are numbered from I to V, and then it starts again with I to V, twice.

The original paintings in the altars can not be seen but are covered by newer protective tiles with more modern images. You can see images of the originals on a picture in the chapel up at l’Annonciade.

The altar paintings show Jesus’ life and sufferings, ranging from l’Annonciation to le Courennement de la Verge. My favorite altar is probably le Resurrection, both because it is a hopeful message and because it lies in the shadow under big trees with a magnificent view down to the sea with a winding path up to the monastery.

Chemin du Rosaire has a story, of course. Evidently, the Princess Isabelle of Monaco, the sister of Prince Louis, in 1660 was cured from lepra after a pilgrimage to l’Annonciade. Filled with gratitude, she organized the fifteen small prayer stations along the way up to the monastery to be built.

Think of Isabelle and her fortunate walk the next time you go up to l’Annonciade.

/Ingrid

Annons