Brasserie Clemenceau, Menton

English version follows below after the Swedish text.

Som vi har skrivit tidigare är det inte alldeles lätt att hitta bra restauranger i Menton. Man kan för det mesta inte gå efter utseendet. Synbara turistfällor kan vara utmärkta val medan det som ser ut som en mysig bistro kan visa sig vara urtrist. Många restauranger har ojämn kvalitet, inte sällan blir många sämre under högsäsong. Under åren har vi dock hittat några favoriter som vi gärna återkommer till.

En sådan favorit är Brasserie Clemenceau som ligger mitt i stan bredvid gamla saluhallen i ena hörnet av Place Georges Clémenceau, passande nog (se för övrigt tidigare inlägg om vem herr Clémenceau var).

Som namnet anger är det här ett brasserie som alltså serverar mat hela dagen. Bra om man kommer lite senare än normal lunchtid. Vi har lagt märke till att det ser ut att vara många lokalbor som äter här. Det brukar vara ett gott tecken som gjorde att vi provade stället första gången för några år sedan.

Numera äter vi lunch på Brasserie Clemenceau ganska ofta och vi har aldrig blivit besvikna. Maten är bra och personalen är trevlig. En gång passade vi på att köpa humrar i fiskaffären tvärs över gatan innan den stängde för dagen, och bad försiktigt om att få lägga dem i restaurangens kyl medan vi åt lunch. Det fick vi gärna göra men Madam förklarade att hon hoppades att vi skulle glömma kvar dem.

Ofta väljer vi dagens rätt som brukar vara bra. Senast åt jag Petits Farcis Nicois, färserade små grönsaker. Faux Filet är också ett bra val, gott kött som steks efter ditt önskemål, förstås. Jag kan också rekommendera deras råbiff och pasta.

Inredningen är enkel och robust men har utvecklats åt det bättre. För några år sedan satt vi i vinylklädda soffor med bilstolskänsla. Nu har de bytts ut mot färgglada stålmöbler som är både snyggare och fräschare.

Ägarna verkar ha anknytning till Bretagne vars flaggor hänger på olika ställen i lokalen. När jag blir bättre på att konversera på franska ska jag ta reda på mer om den saken.

Bon apetit! /Ingrid

English version:

As we have written before, it is not always easy to find good restaurants in Menton. It is mostly not possible to judge from appearances. What looks like a tourist trap can turn out to be an excellent choice while what looks like a cozy bistro can prove to be disastrous. Many restaurants show an unstable quality, and more than a few turn worse during peak season. However, over the years, we have found some favorites that we like to come back to.

One such favorite is Brasserie Clemenceau which is located in the town center next to the old market hall in one corner of Place Georges Clémenceau (by the way, see the post about who Mr. Clémenceau was).

As the name indicates, this is a brasserie which thus serves food all day. Good if you come a little later than normal lunchtime. We have noticed that many locals eat here. It’s usually a good sign which made us try the pace for the first time a few years ago.

Now we eat lunch at the Brasserie Clemenceau quite often and we have never been disappointed. The food is good and the staff is friendly. Once we took the opportunity to buy lobsters in the fish shop just across the street before it closed for the day, and asked politely if we could keep them in the restaurant’s fridge while we had our lunch. We were happily granted this favor but Madam said that she hoped that we would forget them.

Often we choose the daily special, which is usually good. Last I ate Petits Farcis Nicois, stuffed small vegetables. Faux Filet is also a good choice, tasty meat that is fried according to your wish, of course. I can also recommend their steak tartare and pasta.

The decor is simple and robust, but has been developed for the better. A few years ago we sat in vinyl upholstered sofas with a feeling of car seats. Now they have been replaced by colorful steel furniture which is both prettier and nicer.

The owners seem to have some kind of connection to Brittany whose flags hang in various places in the restaurant. When I become better at conversing in French, I will find out more about this.

Bon apetit! /Ingrid

 

 

 

 

Annons