Vackra franska grindar / Beautiful French Gates

English version follows below after the Swedish text.

Den som strosar runt här nere på Rivieran kan inte undvika att lägga märke till alla vackra järngrindar. Smideskonsten är välutvecklad i Sydeuropa.

Det är svårt att säga vilka grindar som är vackrare än andra. Varje fastighet har sin egen stil och egen grind.

En del grindar är stora och ståtliga…

…. medan andra är mindre och nätta.

Många grindar är svarta…

… men en hel del är målade i andra färger.

Ibland har fastighetsägaren valt att ta med namnet på sitt hus, eller kanske snarare palats, i grinden.

Några grindar är kompakta för att hindra insyn från nyfikna förbipasserande.

Andra grindar ger oss möjlighet att beundra den vackra insidan också.

Visst finns det en och annan mindre utsmyckad grind också, säkert väldigt funktionellt men inte lika kul att se på.

Sen är det ju tydligt att vissa grindar enbart är till för att hålla inkräktare borta.

Det är lätt att bli inspirerad av alla fina grindar, oavsett om du någon gång behöver skaffa en grind själv eller bara vill njuta av den vackra utsmyckningen.

/Ingrid

English version:

When you walk around Côte d’Azur you cannot fail to see all the beautiful iron gates. The art of ironwork is well developed in Southern Europe.

It is difficult to say which gates are more beautiful than others. Each property has its own style and its own gate.

Some gates are large and stately while others are small and dainty.

Many gates are black but a lot are painted in other colors. Sometimes the property owner has chosen to include the name of his house, or rather palace, in the gate.

Some gates are compact to prevent insiders from curious passersby. Other gates allows us to admire the beauty inside, as well.

Sure, there are a few occasional less ornate gates, certainly very functional but not as enjoyable as the others. And then it’s clear that some gates only is meant to keep intruders out.

It’s easy to be inspired by all the fantastic gates, whether you ever need to get a gate yourself or just want to enjoy the beautiful work.

/Ingrid

Annons