Citrusträdgården i Carnolès – The Citrus Garden in Carnolès

20170105_111503_resizedEnglish version follows below after the Swedish text.

Årets Citronfestival pågår för fullt i Menton men vi har faktiskt möjlighet året om att uppmärksamma citrusfrukter i lugnare former.

Det finns ett väldigt trevligt museum vid gränsen till Roquebrune, Palais Carnolès. Detta ”Musée des Beaux-Arts” har Elisabeth skrivit om tidigare, se inlägget. Där finns en permanent utställning på övervåningen och varierande tillfälliga utställningar på nedre botten. Det är väl värt ett besök.20170105_112610_resized

Om du promenerar förbi Palais Carnolès, för att besöka muséet eller på väg mot något annat, så föreslår jag att du tar vägen genom citrusträdgården som omgärdar palatset (som för övrigt en gång i tiden lär ha varit familjen Grimaldis gamla sommarslott).20170105_111425_resized

Trädgården är en sällsynt rofull plats mitt i staden. Du kan strosa runt en stund och bara njuta av grönskan och lugnet.20170105_111437_resized

Jag vet inte om riktigt alla världens olika citrus-arter finns representerade här men det är i alla fall många av dem. Tänk, så väldigt många olika varianter av apelsiner, citroner, grapefrukt, lime, pomeranser, mandariner och annat det finns! 20170105_111931_resized

Den som vill lära sig mer kan ägna många timmar åt att studera alla citrusträden. Pedagogiska skyltar upplyser oss om namnen på de allra flesta av dem.20170105_111542_resized

Speciellt intressant tycker jag att det är att studera den typiska Menton-citronen. Trädet är ganska högt och extra tydligt markerat med en stor skylt som är svår att missa. 20170105_112414_resized

Jag antar att just den här varianten utvecklades under Mentons storhetstid som citroncentrum. Även om de flesta citronodlingar idag har försvunnit från Menton så är det trevligt att känna igen vår egen typiska citron.20170105_112346_resized

I ett hörn av trädgården finns till och med ett hotell. Det är inte vilket hotell som helst utan ett som är specialbyggt för insekter. Förutom att det är väldigt dekorativt är det förstås säkert till nytta för alla pollinerande insekter. Ett liknande måste jag absolut bygga i min egen lilla trädgård.20170105_111742_resized

Den här vackra citruslunden är samtidigt mycket mer än bara en trädgård. Bland alla träden finns också konstverk av olika slag. Här finns många byster av (säkert) välkända och prominenta fransmän.20170105_112018_resized

Kanske ännu mer intressanta än alla byster, är alla skulpturer som är utspridda här och där. Jag vet inte riktigt hur många av dem som är permanent utställda men jag har intrycket av att det tillkommer nya alster mellan mina besök i trädgården.20170105_112033_resized

Till mina favoriter bland skulpturerna hör de insvepta figurerna under höga träd nära palatset – de ser både gåtfulla och lite spännande farliga ut.20170105_112628_resized

Det finns mycket att titta på i citruslunden vid Palais Carnolès, passa på att göra ett besök när du är i närheten.

Hälsningar från Ingrid20170105_111415_resized

English version:

The annual Lemon festival is right now in full swing in Menton, but we have in fact good opportunities all year around to focus on citrus.

There is a very nice museum at the border of Roquebrune, Palais Carnolès. Elisabeth has written about this ”Musée des Beaux Arts” before, see her post. There is a permanent exhibition on the upper floor and temporary exhibitions on the ground floor. It is well worth a visit.20170105_113024_resized

If you walk past the Palais Carnolès, to visit the museum or on your way to something else, I suggest you take the path through the citrus garden that surrounds the palace (which is, by the way, said to have been the family Grimaldi’s old summer palace).20170105_111519_resized

This garden is a peaceful place in the middle of the city. You can stroll around for a while and just enjoy the greenery and tranquility.20170105_111659_resized

I do not know if all the world’s different citrus species are represented here, but there are certainly a lot of them. It is amazing how many different varieties of oranges, lemons, grapefruit, limes, tangerines and other citruses there are! Anyone wishing to learn more can devote many hours to studying all the citrus trees. Educational signs inform us of the names of most of them.20170105_112110_resized

Especially interesting, I think it is to study the typical Menton lemon. The tree is quite high and clearly marked with a large sign that is hard to miss. I guess this particular lemon was developed in Menton’s heyday as a lemon center. Although most of the lemon groves today has disappeared from Menton, it is nice to learn to recognize our own typical fruit.20170105_111758_resized

In a corner of the garden there is even a hotel. It is not just another hotel but one that is custom built for insects. Besides that it is very decorative, it must surely benefit all pollinating insects. Something similar to this, I absolutely want to build for my own little garden.20170105_111817_resized

This beautiful citrus grove is also much more than just a garden. Among all the trees we also find statues of various kinds. Many busts of (I am sure) well-known and prominent Frenchmen are placed under the trees.20170105_111950_resized

Perhaps even more interesting than all these busts, are the sculptures that are scattered here and there. I do not really know how many of them that are permanently on display, but I have the impression that the collection is re-newed between my visits to the garden.20170105_112205_resized

Among my favorites are the cloaked figures under tall trees near the palace – they look both mysterious and a little dangerous.20170105_112638_resized

There are much to look at and enjoy in the citrus grove at the Palais Carnolès. Take the opportunity to make a visit when you are nearby.

Greetings from Ingrid20170105_112757_resized20170105_112436_resized

 

 

Annons