Vandra till Castellar – Hiking to Castellar

English version follows below.

En solig vinterdag på franska Rivieran är varm som en ljummen sommardag i Skandinavien. Vad kan väl då vara bättre än en vandringstur uppe i bergen?

Häromdagen längtade vi verkligen efter att komma ut i naturen men hade inte tid med en heldagstur. Vi bestämde oss för vandra upp i bergen ovanför Garavan.20161231_095001_resized

Vandringsleden GR 52 går ända till Geneve från Menton Garavans tågstation men vi nöjde oss nu med den blygsamma, kanske brantaste, första delen upp till Grange St Paul. Dit upp tar det ungefär en timme att gå. Från början går leden mellan husen i Garavan och fortsätter sedan upp längs en stenig stig ovanför motorvägen.20161231_095046_resized

Vid Grange St Paul brukar vi ofta fortsätta upp mot Plan de Lion, Col de Berceau eller Mont Carpano. Den här gången vände vi dock västerut mot Castellar längs den tämligen plana grusväg som leder dit på ungefär 45 minuter.20161231_103130_resized

Det är en trevlig och behaglig promenad längs vägen mot Castellar. Fortfarande ser man spår efter den stora skogsbranden som härjade här sensommaren 2015. Det är ont om buskar och undervegetation. Svartbrända trädstammar sticker upp här och där. Naturen hämtar sig dock fort och den svindlande utsikten över Medelhavet är alltid lika vacker.20161231_103243_resized20161231_103632_resized

I Castellar kan den som vill vila en stund, stanna för att dricka eller äta på någon av den lilla stadens två restauranger, Palais Lascaris (+33 493 57 13 63) och La Tour (+33 493 35 55 59). Om du absolut har bespetsat dig på lunch är det bäst att ringa först för att vara säker på att de har öppet.20161231_112518_resized

Sedan finns det flera vägar ner från Castellar mot Menton att välja bland. Du kan gå via Baousset till Garavan, ner i Fossandalen eller över Les Ciappes. Vi gjorde det senare den här gången. Från Castellar tar man då gångvägen som fortsätter från Rue de Général Sarrail och följer gula stigmarkeringar hela vägen ner till Sentier des Ciappes mot Menton.20161231_121003_resized

Det tar cirka en timme att gå ner längs någon av de kortare vägarna från Castellar till Menton. Det här blir alltså en bra och måttlig vandringstur som ger dig tid också för annat under dagen.

Hälsningar från Ingrid20161231_104346_resized

English version:

A sunny winter day on Côte d’Azur is like a warm summer day in Scandinavia. What could be better than a hike in the mountains?

The other day we really longed to get out in nature but had not time for a full day’s excursion. We decided to hike up in the mountains above Garavan.

The hiking trail GR 52 goes all the way to Geneva from Menton Garavan train station, but we limited our walk to the modest, perhaps the steepest, first part up to Grange St. Paul. It is about one hour’s walk up there. The trail starts between the houses of Garavan and then continues up along a rocky path above the motorway.20161231_103121_resized

At Grange St Paul we usually continue up to Plan de Lion, Col de Berceau or Mont Carpano. This time, however, we turned west toward Castellar along the relatively flat dirt road that leads there in about 45 minutes.20161231_104301_resized

It is a nice and pleasant walk along the road to Castellar. Still you can see traces of the big forest fire that ravaged this area in the late summer of 2015. There are few shrubs and not much undergrowth. Blackened tree trunks are seen here and there. Nature recovers quickly, however, and the fantastic view over the Mediterranean is always beautiful.20161231_104835_resized

In Castellar, those who want a rest can stop to drink or eat at one of the little town’s two restaurants, the Palais Lascaris (+33 493 57 13 63) and La Tour (+33 493 35 55 59). If you absolutely have planned for a lunch, it’s best to call first to be sure they are open.

There are several paths down from Castellar to Menton to choose from. You can go via Baousset to Garavan, along the Fossan valley or along the ridge of Les Ciappes. We did the latter this time. From Castellar you chose the pedestrian route that continues from Rue de Général Sarrail. Follow the yellow trail marks all the way down to Sentier des Ciappes towards Menton.20161231_112548_resized

It takes about an hour to walk down one of the shorter paths from Castellar to Menton. This is thus a nice, moderate hike that leaves you time also for other activities during the day.

Regards from Ingrid

Annons