Kryddor längs bergsstigarna / Herbs Along the Mountain Trails

English version follows below after the Swedish text.

Vi som gillar att vandra ute i bergen kan inte bara njuta av den vackra naturen och de sagolika vyerna. Längs stigarna växer också många härliga kryddväxter. De är svåra att fånga på bild, ibland är de ganska oansenliga men ljuvligt doftande och mycket användbara.

Rosmarin (se tidigare inlägg) går inte att missa. Den växer ofta i stora buskar, täta eller lite glesa och nästan alltid med små söta blommor. Dra handen längs rosmarin och känn den fantastiska doften. Kanske börjar du drömma om grillat lamm eller ungsstekta rotfrukter.20161126_142445_resized

Timjan är kanske svårare att urskilja. Det finns en hel del andra små växter som ser liknande ut men gnugga några blad mellan fingrarna så känner du tydligt om det är just timjan du har hittat. Jag har någon gång av misstag plockat en annan ganska illaluktande variant, så se upp om du tänkt ta med dig kvistar hem för att krydda maten.20161126_140742_resized

Det finns en kryddväxt vars blad liknar rosmarin men som är både mindre och ljusare. På sommarhalvåret får den här växten små gulvita blommor. Både blommor och blad doftar tydligt av curry. Ofta känner du doften längs stigen långt innan du upptäcker växten. Jag har hittat den som kryddväxt även hemma på plantskolor i Sverige och då kallades den just curryört eller curryeternell.20161126_144427_resized

Tydligen finns det många olika varianter av oreganosläktet och åtminstone en av dem hittar jag ibland ute längs stigarna. Den här har små runda blad och tydlig myntadoft. Den går säkert att använda i all möjlig matlagning förutom till spännande drinkar.20161126_140539_resized

Enarna uppe i bergen vid Medelhavet har mycket större bär än de jag är van vid hemma i Norden. Det är bara att plocka och torka så har du så det räcker ett bra tag. Det kan inte behövas så många av de här jättebären i en god gryta.20161126_142519_resized

Litet här och där växer också rosé-peppar. Det är inte alls någon riktig peppar, sägs det, men är gott ändå. Frukterna växer på akacialiknande träd eller buskar. Om du vill plocka och torka så se till att luftväxlingen är bra, annars kan de lätt mögla.index

Sedan hittar vi förstås lavendel (se tidigare inlägg) också uppe i bergen. Det är underbart när lavendeln blommar under sommaren men doften finns faktiskt kvar även när blommorna försvinner. Dra med handen över bladen och njut!fjarilar-lavendel

Någon enstaka gång har jag hittat lager, dvs trädet med lagerblad, ute längs stigarna. Det gäller nog att vara säker på sin sak så att du inte riskerar att få med dig andra eventuellt hälsovådliga blad. Just den är bilden är lagerblad i en trädgård – kanske lättare att hitta.lager2

Den som inte har lyckan att ha en egen kryddträdgård behöver alltså inte misströsta. Det finns gott om härliga färska doftande kryddor att hämta uppe i bergen.

/Ingrid

English version:

If you like to walk out in the mountains you may not only enjoy the beautiful scenery and the fabulous views. Along the paths you will also find many wonderful herbs. They are hard to capture on camera, they are sometimes quite tiny but fragrant and very useful.

However, you will not miss rosemary (see previous post). It often grows in large shrubs, dense or a little sparse and almost always with sweet little flowers. Pull your hand along the rosemary and feel the amazing scent. Maybe you start dreaming about grilled lamb or roasted vegetables.

Thyme is perhaps more difficult to discern. There are a lot of other small plants that look similar but rub a few leaves between your fingers to make sure it is thyme you have found. I have sometimes accidentally picked another quite smelly plant, so beware if you plan to bring your thyme home to season your food.

There is an herb whose leaves resembles rosemary but is much smaller and lighter in color. In the summer months this plant have small yellowish-white flowers. Both the flowers and leaves have a distinct smell of curry. You may feel the scent along the path long before you notice the plant. I have also found this herb in plant shops in Sweden, and then called the curry herb.

Apparently, there are many different varieties of oregano and at least one of them I sometimes find along the hiking trails. This one has small round leaves and a scent of mint. It is useful in all kinds of cooking in addition to refreshing cocktails.

Junipers in the Mediterranean Alps have much larger berries than I’m used to at home in Scandinavia. Pick some and let dry, and you will have what you need for a long time. You will not use many of these giant berries in a good stew.

Now and then we can also find rosé pepper. It is said not to be not real pepper, but good nonetheless. The fruits grow on acacia-like trees or shrubs. If you want to pick and dry some, do ensure that the ventilation is good, otherwise they can easily go moldy.

Then, of course, we have lavender (see previous posts) in the mountains. It is wonderful when the lavender blooms in the summer but the smell is actually retained even when the flowers disappear. Pull your hand over the leaves and enjoy!

Occasionally I have found laurel out along the paths. If you want to pick some leaves, make sure that you recognize the laurel, so that you don’t bring home other potentially unhealthy leaves. My photo is in fact from a laurel in a garden – perhaps easier to find.

Those who do not have the luck to have your own herb garden need not despair. There are plenty of lovely fresh fragrant spices to pick up in the mountains.

/Ingrid

Annons