Mont Carpano

English version follows below.

Att vandra över berget Mont Carpano är varken den närmaste eller lättaste vägen från Menton till Ligurien, men det är en av de vackraste. Vi bestämde oss häromdagen för att äta lunch på Taverna Il Cippo i Mortola Superiore (som vi har skrivit om många gånger, länk till inläggen). För att vara säkra på att vara hungriga och kunna njuta till fullo av den rikliga goda maten valde vi omvägen över Mont Carpano dit.

Jag har fått frågan några gånger, hur man hittar vägen från Menton över bergen till Mortola, Sealza och andra små samhällen på andra sidan gränsen. Numera är det faktiskt ganska enkelt, om än lite ansträngande. Så här går du:20161009_083857_resized

Börja med att gå längs leden GR52 som startar nere vid Garavans tågstation. Den korsar Boulevard de Garavan ungefär vid fastigheten 56 bis strax öster om busshållplatsen Parquerettes. Det är lätt att följa ledens röd-vita markeringar mot bl.a. Sospel och Castellar.20161009_092826_resized

Glöm inte att vända dig om då och då för att njuta av den alltmer hisnande utsikten över Menton och Medelhavet.20161009_090609_resized

Det är brant vandring uppåt. På halva vägen upp, efter ungefär en timme, passerar man Granges St-Paul på 460 möh. Där skymtar vinodlingen som drivs av något slags brödraskap.20161009_094452_resized

Efter ytterligare en svettig knapp timmes vandring viker stigen mot Mont Carpano av från GR52 och sen är det bara lätt uppför några minuter till passet vid gränsen mot Italien. Någon (inte vi!) har dessutom förbättrat vägvisarna och kompletterat med texten ”Mortola”.20161009_095030_resized

Väl uppe på passet ca 760 möh är den värsta ansträngningen avklarad. Passa på att vila och beundra vyerna över Ligurien i öster. Till vår glädje såg vi att någon bestämt sig för att underlätta för oss vandrare genom att förbättra stigmarkeringarna även på italienska sidan. Små pilar visar oss mot Mortola för säkerhets skull.20161009_095451_resized

Vägen ner från Mont Carpano på den italienska sidan är rejält brant, speciellt den första delen. Vi rekommenderar verkligen att ta med stavar för att inte riskera liv och lem. Var uppmärksam på de röd-vita markeringarna på stenar och trädstammar så att du inte irrar dig bort från leden.20161009_101648_resized

Så småningom kommer du ner i dalen, passerar ett par små vattendrag och sedan går stigen snett upp längs en sluttning på andra sidan. Leden mot Mortola mynnar ut på en grusväg vid en vinodling. Härifrån är det lätt att följa pilar och markeringar mot Mortola.

Eftersom det är höst och jaktsäsong klädde vi oss för säkerhets skull i skarpa färger. Det är nog en bra idé att göra sig väl synlig för eventuella jägare ute i skogarna.20161009_110609_resized

Efter upp mot 4 timmar kommer du fram till Mortola Superiore och förtjänar verkligen en god lunch. Glöm inte att ringa till Taverna Il Cippo först, så att du inte råkar ut för överraskningen att de har stängt. Det gjorde vi en gång för länge sedan, och det var inte kul!

/Ingrid

English version:

The walk over the mountain Mont Carpano is not the closest nor the easiest way from Menton to Liguria, but it is one of the most beautiful. We decided the other day to have lunch at Taverna Il Cippo in Mortola Superiore (which we’ve written about many times, the link to the posts). To be sure to be hungry and able to fully enjoy the abundant good food, we chose to take the detour over Mont Carpano this time.

I have been asked a few times, how to find the way from Menton over the mountains to Mortola, Sealza and other small communities across the border. Nowadays, it is actually quite simple, albeit a little exhausting. This is how you find your way:20161009_084651_resized

Start by walking along the trail GR52 that starts by Garavans train station. It crosses Boulevard de Garavan close to number 56 bis just east of the bus stop Parquerettes. It is easy to follow the trail’s red-white markings towards Sospel and Castellar.

Do not forget to turn around now and then to enjoy the increasingly breathtaking views of Menton and the Mediterranean.20161009_090631_resized

It is a steep hike upwards. Half way up, after about an hour, you pass Granges St-Paul at 460 meters above sea level. This is where some sort of brotherhood have a vinyard.

After another hour’s sweaty hiking, the trail towards Mont Carpano leave GR52 and from here it only takes a few minutes to reach the pass at border to Italy. Someone (not us!) has even improved the signposts and supplemented it with the text ”Mortola”.20161009_095010_resized

When you reach the pass about 760 meters above sea level, the worst effort is completed. Take the opportunity to rest and admire the views of Liguria to the east. To our delight, we noticed that someone has decided to help us hikers, by improving trail markings also on the Italian side. The red-white marks are newly painted and small arrows show us the way to Mortola.20161009_095758_resized

The road down from Mont Carpano on the Italian side is considerably steep, especially the first part. We highly recommend to bring walking sticks for your safety. Pay attention to the red-white markings on rocks and tree trunks to avoid getting lost from the trail.20161009_101639_resized

Eventually, you reach the bottom of the valley, where you cross a couple of small creeks and then the path continues diagonally along the slope on the other side. The trail towards Mortola hits a dirt road at a vinyard. From here it is easy to follow the arrows and markings towards Mortola.20161009_111142_resized

Since it is fall and hunting season, we dressed ourselves in sharp colors. It’s probably a good idea to make yourself clearly visible to any hunters that may be in the forests.

After up to 4 hours you will arrive at Mortola Superiore and deserves a good lunch. Do not forget to call Taverna Il Cippo first, so that you do not encounter the surprise that they are closed. We did just that a long time ago, and it was not fun!

/Ingrid

Annons