Nice i djupaste sorg / Nice in the deepest sorrow

Vi känner starkt med alla efter

det fruktansvärda som inträffat i

vårt älskade Nice!