Bar Central, Sospel

English version follows below.

Tänk, så många barer och restauranger det finns! Vi delar som synes gärna och ofta med oss av våra erfarenheter, kanske har någon nytta av det någon gång.

När du besöker Sospel (se tidigare inlägg) finns det flera restauranger att välja bland. Några av dem på norra sidan floden Bevera ser ganska eleganta ut medan de som ligger på södra sidan ser enklare och kanske lite gemytligare ut.20160306_135149

Vi har prövat flera av dem och inte blivit besvikna, om än inte heller överväldigade. Senast vi var i Sospel och ville ha lunch, gick vi in på den som kanske ser allra enklast ut – Bar Central.

Bar Central ligger vid det lilla torget vid bron Pont de la Libération. Där brukar vara fullt med gäster och mest lokalbefolkning, ser det ut som. Det är säkert ett gott tecken.20160306_135055

Stället är, precis som namnet anger, huvudsakligen en bar. Där hänger folk för att få kaffe, öl eller annat drickbart. Både inne och ute finns några enkla bord för matgäster. Inga vita dukar och piffiga dekorationer, men det är rent och snyggt.20160306_135102

Personalen är alla klädda i likadana tröjor som inte lämnar någon tvekan om var de jobbar. De är trevliga och uppmärksamma. Förutom att ta upp vår beställning delar de mer än gärna med sig av information om vad vi, som uppenbara turister, absolut borde se i Sospel.20160306_130802

När vi var där senast åt vi entrecote och anka. Det var gott och väldigt klassiskt franskt utan några krusiduller och överraskningar. En god och trevlig lunch, helt enkelt.20160306_135810

När vi nu ändå var i Sospel passade vi på att besöka det lite undanskymda torget Place Saint Michel med katedralen. Kyparen på Bar Central var omåttligt stolt över sin stora kyrka och vi hade nog inte hittat dit utan hans tips och vägvisning.

Hälsningar från Ingrid20160306_135344

English version:

There are many bars and restaurants in this part of the world! Evidently, we are often happy to share our experiences. Some of you might have a use for it someday.

When you visit Sospel (see previous post), there are several restaurants to choose from. Some of them on the north side of the river Bevera look pretty elegant while those on the south side seem to be less classy but perhaps a bit more cozy.20160306_135118

We have tried a couple of them and have not been disappointed, although not overwhelmed. The last time we were in Sospel and wanted to have lunch, we went in to the one that may look the least elegant of them all – Bar Central.

Bar Central is located at the small square by Pont de la Libération. The place tends to be full of guests and most of them locals, which is a good sign.20160306_140007

This is, as the name indicates, mainly a bar. You find people hanging out to get coffee, beer or other drinks. Both inside and outdoors there are a tables for diners. No white tablecloths and fancy decorations, but it is clean and tidy.

The staff are all dressed in identical T-shirts that leaves no doubt about where they work. They are nice and attentive. Besides taking up our orders, they are more than happy to share information about what we, as obvious tourists, should see in Sospel.

When we recently visited Bar Central we ate entrecote and duck. It was good and very French with no frills and surprises. A tasty and nice lunch, that is.20160306_135728

As we were in Sospel we took the opportunity to visit the little hidden square Place Saint Michel and the Cathedral. The waiter at the Bar Central was immensely proud of his large church and we probably had not found it without his advice and guidance.

/ Ingrid20160306_135359

Annons