Les Jardins Biovès

20160518_114033English version follows below.

Nu blommar det i Biovesen!

20160518_131511Parken som finns mellan Avenue de Verdun och Avenue Boyer, rakt upp från Mentons casino mot järnvägen, används till många olika saker. Runt jul och nyår är här fullt med fantasifulla dekorationer, under citronfestivalen är området inhägnat och mot avgift kan man beskåda fantastiska citrusskulpturer. Ibland finns det utställningar av olika slag i parken.20160518_114204

Biovesen är en vacker oas i Menton. Nu på försommaren kostar staden på oss invånare massor med nya blommor. Jag råkade passera häromdagen när planeteringen var i full gång. 20160518_104827

Ta en stund när du har tid, för att njuta av blomsterprakten. Parken är ett fint promenadstråk och det finns bänkar för den som vill sitta en stund. 20160518_114023

Allra vackrast tycker jag att vyn norrut längs grönskan upp mot bergen är.

/Ingrid

20160518_104959

English version:

The Biovese park is in full bloom.
20160518_104948
The park located between Avenue de Verdun and Avenue Boyer, straight up from Menton’s casino to the railway, is used for many different things. Around Christmas and New Year you find it full of imaginative decorations, during the lemon festival, the area is fenced and for a fee you can enjoy amazing citrus sculptures. Sometimes there are exhibitions of various kinds in the park.20160518_114051

The Biovese park is a beautiful oasis in Menton. Now, in the early summer the town authorities treats us with lots of new flowers. I happened to pass the other day when the platations were in full swing.20160518_104831

Take a moment when you have the time, to enjoy the flowers. The park is a beautiful walk and there are benches for those who want to sit for a while.20160518_131433

Most beautiful, I think the views north along the greenery up towards the mountains are.

/Ingrid20160518_104930

Annons