Cykla på gamla banvallen från Sanremo och österut / Cycling on the old roadbed from Sanremo and east

IMG_1830English version follows

Vi hade hört talas om att det fanns en promenad- och cykelväg längs en före detta banvall för tåg mellan Sanremo och San Lorenzo al Mare i Italien. Jag hade tänkt gå en sträcka längs vallen men när Påsken närmade sig och vi var tre cykelsugna i Menton bestämde vi oss för att se om vi kunde cykla sträckan. Vi beslutade oss för att cykla en vardag vilket visade sig vara klokt. Under helgdagar och helger är det mycket, mycket folk att trängas med. Här nere finns det dessutom ”professionella motionärer” och de bryr sig inte om hastighetsgränsen på 10 km/timme utan de kör utan minsta hänsyn.IMG_1851

Vissa problem dök dock upp. Två av oss i dryga 60-års åldern är inte i bästa sportform. Jag behöver dessutom en cykel med fotbroms, vilket knappast går att få tag i här nere. Emellertid var vi fast beslutna att göra en härlig cykeltur med en långlunch som bra avbrott! Sagt och gjort! Vi valde en dag med ganska soligt och inte alltför varmt väder…… ja, som en svensk försommardag…IMG_1824

Vi tog tåget från Menton med min svenska cykel, här kallad Mr. King! Jag fick hjälp med att bära Mr. King till bortersa perrongen mot Ventimiglia. Väl i Ventimiglia kunde vi leda Mr.King mellan perrongerna. Visserligen står det att man måste använda sig av tunnlarna under rälsen, men tågpersonalen korsar själva rälsen och det finns dessutom en markerad övergång som i god sydländsk ordning  dessutom är utmärkt med förbudsskyltar. Vi trotsade skyltarna och bar upp Mr. King på tåget mot Sanremo. Väl framme i Sanremo promenerade vi ner mot havet till hörnet av Nobelparken och en stor lekplats. Där ligger NoloBici, cykeluthyrningen. Vi hyrde två cyklar à 12 euros per cykel och halvdag, 16 euros per heldag, priser för våren 2016, (se på hemsidan för aktuella priser, http://www.noloici.it). Be om cykelkorg och lås, det är gratis, men det får man inte automatiskt. Man får lämna en pant som t.ex ett pass eller en legitimation.IMG_1828

Så började vår härliga cykeltur via Bussana till Arma di Taggia där vi åt en underbar lunch vid havet på            Playa Manola. Maten var mycket god och prisvärd, även om vi inte kan garantera kvalitén under högsäsong!    Nu fick vi bästa mat och god service!IMG_1843IMG_1838

Efter en härlig lunch och välbehövlig vilpaus fortsatte vi till Santo Stefano där vi förfriskade oss med glass och kaffe. För oss 60+ var det dags att cykla tillbaka mot Sanremo, men den unga generationen fortsatte de 20 cykelminuterna mot slutstationen i San Lorenzo al Mare. Den sträckan består delvis av en riktigt lång tunnel.

På vägen tillbaka hade vi sol men motvind och jag måste erkänna att det sista tio minutrarna innan vi var tillbaka vid cykeluthyrningen så körde jag på ”ren stark vilja”….Men belöningen efter två mils cykling var en god, men busdyr öl, precis vid uthyrningen och tänk att vi inte hade träningsvärk påföljande dag….vi cyklade kanske inte tillräckligt fort??? Men det var en vacker, härlig tur som varmt rekommenderas. Emellertid är jag glad över att vi inte vandrade sträckan. Den är som gjord för att sväva fram i böljande landskap på just cykel!IMG_1855

Hälsningar från Elisabeth

 

IMG_1858English version:

We had heard that there was a walking- and bike path along a former railway embankment for trains between Sanremo and San Lorenzo al Mare. I had intended to walk the distance, but when Easter was approaching and we were three of us in motion mood here in Menton, so we decided to see if we could cycle the route. We choose to ride on a weekday which proved to be wise. During holidays and weekends, it is very, very crowded. Down here, there are also the ”professional athletes” and they do not care about the speed limit of 10 km / hour and they drive without the slightest consideration.IMG_1849

Some problems popped up, however. Two of us in more than 60 years of age are not in the best sports shape. I  need a bicycle with foot brakes as we have in Sweden. However, we were determined to make a beautiful bike ride with a long lunch break as well! Said and done! We chose a quite sunny day without too hot weather .. yes, as a Swedish early summer day …IMG_1857

We took the train from Menton with my swedish bike, with footbrakes, here called Mr. King! I got help carrying Mr. King to the far platform against Ventimiglia. getting to Ventimiglia I could lead Mr. King between the platforms. Admittedly, it says that you have to use the tunnels under the rails, but the crew of the train cross the rails and and so did we. We braved the signs and carried Mr. King up on the train to Sanremo. Once in Sanremo, we walked down almost to the sea by the corner of the Nobel Park, and a large playground. There is NoloBici, bicycle rental. We rented two bikes à 12 euros per bike and half-day, 16 euros per day, prices for spring 2016 (see the website for current rates, http://www.noloici.it). Ask for a bicycle basket and locks, it’s free, but i they don´t give it out automatically. You must leave a deposit such as a passport or an identity card.IMG_1831

Thus began our lovely bike ride through Bussana to Arma di Taggia where we had a wonderful lunch by the sea at Playa Manola. The food was very good and reasonably priced, although we can not guarantee the quality during the high season! Now we got the best food and good service!

After a lovely lunch and much needed pause we continued to Santo Stefano where we treated ourselves with ice cream and coffee. For us 60+, was time to cycle back to Sanremo, but the young generation continued the 20 minute cycle to the end station in San Lorenzo al Mare. The route consists partly of a very long tunnel.IMG_1852

On the way back we had sunshine but headwind and I must admit that the final ten minutes before we were back to the bicycle rental I drove by ”pure strong will”….But the reward after twenty kilometers of cycling was a good, but horribly expensive beer, just by the rental and no sore muscles the next day … perhaps we didn´t drive fast enough ??? It was a beautiful, lovely tour which is highly recommended. However, I am glad that we didn´t walked the route. It is styled to enjoy the countryside on that bike!IMG_1857

Greetings from Elisabeth

Annons