Avstängt för Citronfestival / Blocked off by Lemon Festival

20160228_112918_resizedEnglish version follows below.

Hur kul det än må vara för besökare i Menton att uppleva den årliga citronfestivalen (länk till tidigare inlägg), så kan det vara utmanande veckor för de bofasta. Vardagslivet påverkas, kan man säga.20160228_105806_resized

Att hitta parkeringsplatser i Menton kan alltid vara en utmaning, och under citronfestivalen blir det förstås inte lättare. Förutom att många besökande privatbilar tillkommer, så fylls staden av turistbussar också.20160228_105847_resized

Speciellt under kortege-dagarna kan det bli besvärligt. Gatorna spärras av för parkering av vanliga personbilar för att göra plats för alla gästande bussar. Och, bussarna är inte få!20160228_110557_resized

När man ser de näst intill oändliga raderna med bussar, blir man ju sedan inte förvånad över att gator och torg är proppfulla av människor. Det är förstås bra för den lokala kommersen, men trångt blir det.20160228_111731_resized

Många av de vanliga genomfartsgatorna är tidvis avspärrade. Som synes är det inte alla som bryr sig om sådana små detaljer, titta på bilarna som trotsar avspärrningen vid nedre kustvägen mot Italien.20160228_105348_resized

På andra ställen är det dock svårare att smita förbi. Jag ser aldrig så många poliser ute på gatorna i Menton som under citronfestivalen, och de verkar hålla sträng ordning på bilister och besökare.20160228_113201_resized

I samband med kortegerna får man inte heller ens promenera var man vill. Flera kvarter nere vid stranden spärras av med rejäla plåtplank.20160228_112204_resized

För att släppas in innanför planken måsta man lösa en biljett. Då får man möjlighet att titta på festivaltåget på närmare håll, kanske på de tillfälligt uppbyggda läktarna längs gatorna.20160228_113916_resized

Festivalen innebär också rimligen tillfälle till extra mycket arbete för gatu-renhållare. Där kortegetåget drar fram samlas massor med konfetti och girlanger. Ett stort nöje verkar vara att spruta konfetti på förbipasserande, och det sprids sedan över stora delar av centrum.20160228_155954_resized

Allt det här kan ju låta jobbigt för alla Mentonbor, men jag tror nog att de flesta med glädje står ut med några yra upp-och-nervända festivalveckor med tanke på den uppmärksamhet som staden får.

20160228_160123_resized

Hälsningar från Ingrid

20160228_155941_resized

English version:

Even if visitors in Menton enjoy the annual lemon festival (link to earlier posts), it can be a challenging period for the residents. Everyday life is affected, you might say.

Finding parking in Menton can always be a problem, and during the lemon festival it will of course not be easier. In addition to many visiting private cars, the city is filled with tourist coaches, as well.20160228_121017_resized

Especially during parade days it can become cumbersome. The streets are blocked off for parking private cars to make room for all the visiting coaches. And, there are plenty of them!

When you see the almost endless rows of coaches, you are not surprised that the streets are cramped by people. It is of course good for the local commerce, but crowded it is.20160228_111750_resized

Many of the main streets are temporary closed off. Apparently, not everyone care about such small details, look at the cars that defy the blockade at the lower coastal road towards Italy.20160228_105355_resized

In other places, it is more difficult to sneak past. I never see so many policemen out on the streets in Menton, as during the Lemon Festival, and they seem to keep good order.20160228_113205_resized

In connection with the parades, you can’t even walk wherever you want in the city. Several blocks down by the seaside are blocked off with sturdy metal fences.20160228_112443_resized

To be admitted inside these fences you must by a ticket. Then you get the opportunity to watch the festival parade, perhaps on the temporary grandstands built along the streets.

The festival also must mean opportunity for extra work for street-cleaners. Along the path of the parade, lots of confetti and garlands are spread. A great pleasure seems to be to spray confetti at passers-by, and it is then spread over large parts of the center.20160228_155319_resized

All this may sound tiresome for the inhabitants of Menton. However, I think that most of them gladly put up with some jumbly merriment during a few festival weeks, given the attention that the city gets.

Regards from Ingrid20160228_160926_resized

Annons