Rapport från Mentons citronfestival / Report from Menton’s Lemon Festival

English version follows below.

20160225_130351_resizedJust nu pågår Mentons årliga citronfestival, Fête du Citron 2016, för fullt. Staden är fylld av besökare och citrusfrukter. Läs mer om evenemanget i Elisabeths nyliga inlägg.20160225_130812_resized

Fram till 2:a mars kan vi njuta av korteger, fyrverkerier, ljusspel och framförallt citrusskulpturer.20160225_130732_resized

Här kommer några bilder från skulpturområdet i Jardins Bioves. Den som betalar 10 euro släpps in innanför planket som inhägnar parken under festivalperioden. Den som inte vill betala får nöja sig med att se toppen på de högsta skulpturerna.20160225_130519_resized

Årets tema är italiensk film, som Elisabeth tidigare har berättat. Det betyder att skulpturerna illustrerar många olika klassiska filmer från italienska filmskapare.20160225_130539_resized

Skulpturerna är imponerande byggnadsverk. De byggs med olika citrusfrukter som fästs med gummiband på metallställningar.20160225_130746_resized

Marken runt omkring inne i parken är också delvis täckt med frukter. Det är ju flera dagar kvar på festivalen men tyvärr börjar en del frukter att tappa sin fräschör och sprida en lätt jäst doft. Men, vad gör väl det – det är fortfarande kul att titta på alla fantasifulla figurer.20160225_130556_resized

När du tröttnar och kanske blir sugen på förfriskning kan du besöka ett tillfälligt festival-café i norra änden av parken.20160225_132005_resized

Naturligtvis pågår det annan kommers också runt skulpturerna. Man kan köpa lokala matvaror, hantverk och passande nog också citrusväxter till sin egen trädgård. Den som vill ha ett bredare utbud av produkter kan med fördel besöka utställningen i Palais de l’Europe bredvid parken.20160225_131819_resized

Ha det så kul i festivalyran! /Ingrid20160225_130934_resized

English version:

Right now in Menton the annual lemon festival, Fête du Citron 2016, is in full swing. The city is filled with visitors and citrus fruits. Read more about the event in Elisabeth’s recent posts.20160225_131026_resized

Until March 2, we can enjoy processions, fireworks, light shows and of course citrus sculptures.20160225_131600_resized

Have a look at some of my pictures from the sculpture area in Jardins Bioves. Those who pay 10 euros are admitted inside the fence enclosing the park during the festival period. Those who do not want to pay, can only see the tip of the highest sculptures.20160225_131253_resized

This year’s theme is Italian movies, as Elisabeth previously explained. This means that the sculptures illustrate classic movies from Italian makers.20160225_130432_resized

The sculptures are impressive creations. They are built with different citrus fruits, secured with rubber bands on metal racks.20160225_131707_resized

The ground inside the park is also partially covered with fruits. It is still several days left of the festival, but unfortunately some of the fruits already start to lose their freshness and spread a slightly yeasty smell. But, who cares – it’s still fun to look at all the beautiful sculptures.20160225_131225_resized

When you tire and maybe get hungry, you can visit a temporary festival cafe in the northern end of the park.20160225_131412_resized

Of course, there is commerce around the sculptures. You can buy local food, handicraft and even live citrus plants for your own garden. Those who want a wider range of products can visit the exhibition in Palais de l’Europe, next to the park.

Have fun among the lemons and oranges! / Ingrid20160225_130608_resized

Annons