Fête du Citron, Menton 2016 / Citronfestivalen / Lemon Festival

IMG_1509 (English text follows)

Nu närmar sig Mentons stora årliga fest: Citronfestivalen.

Det är den 83e festivalen och invigs lördagen den 13 februari klockan 14 och håller på fram till och med den 2 mars.

Programmet finns på franska, engelska och italienska och ni finner det på:

http://www.fete-du-citron.com/programme-de-la-fete-du-citron-menton/

http://www.fete-du-citron.com/lemon-festival-program/?lang=en

IMG_1505Här finns många aktiviteter att välja emellan. Man kan köpa biljetter för enstaka evenemang men även en kombinerad biljett. Det mest spektakulära är karnevalståget.

Att detta är årets höjdpunkt i Menton vet vi bestämt! Hoppas bara att vädrets makter är med oss!

Glöm inte bort att besöka övervåningen på ”Palais de L´Europe” där man som varje år har en internationell Orkidé-utställning och en marknad med Mentons lokala hantverkare som visar sina produkter.

Utställningarna varar under hela Citronfestivalen och har fritt inträde.

Ha det så trevligt med hälsningar från Elisabeth

IMG_1502Now approaching Menton’s big annual celebration : The Lemon Festival.

It is the 83d  festival and will be officially opened on Saturday 13 February at 14 and goes on until March 2 .

The program is available in French, English and Italian , and you can find it at:

http://www.fete-du-citron.com/programme-de-la-fete-du-citron-menton/

http://www.fete-du-citron.com/lemon-festival-program/?lang=en

IMG_1510

There are many activities to choose from .
You can buy tickets for single events but also a combined ticket .
The most spectacular is the carnival parade.

That this is the highlight of the year in Menton! Just hope the weather is with us ! Do not forget to visit the ” Palais de l’Europe ”

where you each year can enjoy an international orchid exhibition and a market with Menton´s local artisans who display their products.

This lasts throughout the Lemon Festival and has free admission .

Have fun! Greetings from Elisabeth

Annons