Cinque Terre

20160117_111211English version follows below.

Italienska Cinque Terre är nog bekant för de flesta. För oss på franska Rivieran är det ett utflyktsmål inom räckhåll, alldeles i östra änden av Ligurien.20160117_124717

Jag har varit tveksam till att besöka Cinque Terre under högsäsong eftersom jag har hört så många historier om trängsel på stigarna och stränderna. Samtidigt är ju området världsberömt för sin vackra natur och charmiga byar, så det blev en tur dit nu under januari i lågsäsong i stället.20160116_153739

Det tog oss 3 timmar att bila från Menton till Monterossa al Mare, den västligaste av de fem byarna i Cinque Terre. Vägen dit på E80 är fantastiskt vacker längs Liguriens dramatiska kust, när man inte kör under jord förstås. Vi passerade 168 stycken tunnlar längs motorvägen på väg dit (jag räknade dem)!20160116_122400

Vi lyckades pricka in idealiska dagar för vandringar längs kusten. Strålande sol, vindstilla och lagom svalt för att inte försmäkta i den kuperade terrängen. Det är nog bäst att kolla väderprognosen om man vill komma dit under vinterhalvåret, vi förstår att det kan vara mycket kallare och ibland frost och snö till och med.20160117_111552

Vi valde att vandra från Monterossa via Vernazza till Corniglia och sedan tillbaka samma väg. Det går ett tåg mellan alla 5 byarna för den som inte vill vända men vi tycker att det ger nya upplevelser och vyer att vandra åt olika håll på samma stigar. De här sträckorna lär vara de längsta och mest kuperade av etapperna mellan byarna, vi vandrade i ungefär 5 timmar och 15 km. Just nu var de kortare vandringslederna mellan Corniglia, Manarola och Riomaggiore avstängda.20160117_103033

Fördelen med att besöka Cinque Terre under lågsäsong är att man slipper trängseln på stigarna. Bitvis är det så smalt att man omöjligt kan mötas eller passera andra vandrare, så det måste bli svårt att själv bestämma takten. Under högsäsong behöver man lösa ett pass för 6 Euro för att få tillträde till vandringslederna, men nu i januari var alla biljettkiosker igenbommade. Den som inte älskar stekande hetta kan nog också tycka att det är skönt att vandra i behaglig svalka. Svettig och varm blir man ändå eftersom det är ganska brant.20160117_131611

Nackdelen är förstås att många butiker och restauranger är stängda under lågsäsong. Vi hittade dock tillräckligt många öppna barer och restauranger för vår korta vistelse på några dagar. Vi fick nog den godaste middag vi någonsin har ätit i Italien på L’Osteria i Monterosso, så vi var inte alls missnöjda. En annan nackdel är att man behöver vara flexibel och planera besöket efter vädret under vintern. Sen är det ju inte direkt lockande att sola och bada, om man är ute efter det.20160117_090754

Vi kommer säkert att komma tillbaka till vackra Cinque Terre och det blir troligen under lågsäsong även nästa gång.

Läs mer på till exempel www.cinqueterreonline.com/villages.htm

/Ingrid20160116_150719

English version:

Italian Cinque Terre is probably familiar to most of you. For us on Côte d’Azur it is a destination within reach, right at the eastern end of Liguria.20160116_122622

I have been hesitant to visit Cinque Terre during peak season, because I have heard so many stories about the crowds on the trails and beaches. Meanwhile, the area is world famous for its beautiful scenery and charming villages, so we made a trip there now in January, in  low season, instead.20160117_140434

It took us 3 hours to drive from Menton to Monterossa al Mare, the westernmost of the five villages of Cinque Terre. The trip on E80 to get there is fantastically beautiful along the dramatic Ligurian coast line, when you are not driving under ground, that is. We passed 168 tunnels along the highway on the way there (I counted them)!20160116_092618

We had ideal days for hikes along the coast. Brilliant sunshine, wind and moderately cool. It’s probably best to check the weather forecast if you want to come during winter, we understand that it can be much colder and sometimes even frost and snow.20160117_091855

We chose to hike from Monterossa via Vernazza to Corniglia and then back the same way. There’s a train between all five villages for those who do not want to turn back on foot, but we think it provides new experiences and views to walk in different directions on the same tracks. These distances are said to be the longest and most rugged of the trails between the villages. We walked for about 5 hours and 15 km. Right now, the shorter hiking trails between Corniglia, Manarola and Riomaggiore were closed.20160117_134758

The advantage of visiting Cinque Terre during low season is that you avoid the crowds on the trails. In some places it is so narrow that it is impossible to meet, or pass other hikers, so it must be difficult to determine your own pace. During high season you need to buy a ticket for 6 Euros to get access to the hiking trails, but now in January all ticket offices were closed. Those who do not particularly love very hot weather, can probably also find it nice to walk in pleasant coolness. You will become sweaty and hot anyway because it is quite steep.20160117_133340

The downside is of course that many shops and restaurants are closed during the low season. However, we found a sufficient number of open bars and restaurants for our short stay of a few days. We were probably served the best meal we have ever eaten in Italy at L’Osteria in Monterosso, so we were not at all dissatisfied. Another disadvantage is that you need to be flexible and plan the visit after the weather forecast during the winter season. Furthermore, winter is not the time for relaxing on the beach, if that is what you want.20160117_141426

We will certainly come back to the beautiful Cinque Terre and it will probably be during low season also the next time.

Read more on for example www.cinqueterreonline.com/villages.htm

/Ingrid20160117_150725

 

Annons