Mont Macaron & Chateauneuf

20160110_110224_resizedEnglish version follows below.

Vad gör man här nere på Rivieran en januaridag när solen skiner och vindarna är ljumma? En del av oss väljer förstås att ta på vandringskängorna och ge oss upp i bergen.20160110_104747_resized

En trevlig utflykt om du både vill vandra och uppleva historiens vingslag är att bege dig till passet Col de Chateauneuf strax norr om Nice.

20160110_105038_resizedFrån passet kan du vandra runt Mont Macaron i en rundtur på ungefär 7 km. Leden går längs inte alltför ansträngande stigar i lummig terräng.20160110_114524_resized

Utsikten är som vanligt hisnande. Det kan kanske tyckas att alla bilder från våra bergsvandringarna här nere ser ungefär likadana ut, men faktum är att varje tur har sin egen karaktär och vi njuter av att uppleva nya vyer varje gång.20160110_114425_resized

Toppen av Mont Macaron ligger ca 806 möh (vår höjdmätare visade nästan rätt). Nice breder ut sig söderut och Esterelbergen skymtar i fjärran. Norröver tornar alperna upp sig med snöklädda toppar. Vackert!20160110_113530_resized

Det är också kul att spana över andra bergstoppar som vi har bestigit tidigare, till exempel Cime de Baudon (se tidigare inlägg).20160110_113559_resized

Alldeles ovanför Col de Chateauneuf (där det finns parkeringsplatser) ligger ruinerna av ett slott med samma namn. Det är inte vilken liten slottsruin som helst utan är mer lämningar av en hel stad, ser det ut som. 20160110_124315_resized

Du kan vandra runt och genom de gamla husen (på egen risk) och fantisera om hur det måste ha sett ut en gång på medeltiden när allt var bebott och använt.20160110_124425_resized

Från ruinerna kan du se ner över (den bebodda) byn Villevieille. Jag måste dock säga att den ”gamla staden” ser bra mycket yngre ut än det ”nya slottet”. Det är förunderligt hur ortsnamn blir till, och fastnar.

Hälsningar från Ingrid20160110_130155_resized

English version:20160110_105943_resized

What do you do here on Côte d’Azur, a January day when the sun is shining and the winds are warm? Some of us choose to put on our hiking boots and head up to the mountains.

A nice excursion, if you want to both hike and experience some history, is to drive up to the pass Col de Chateauneuf just north of Nice.20160110_105122_resized

From the pass you can walk around Mont Macaron in a tour of about 7 km. The trail runs along not too strenuous trails in lush terrain.

The views are breathtaking as usual. It may seem that all the images from our mountain hikes look about the same, but the fact is that each tour has its own character and we enjoy experiencing new sights each time.20160110_113425_resized

Top of Mont Macaron is located approximately 806 meters above sea level. Nice town can be seen in the south and the Esterel mountains are looming in the distance. Up north, you see the Alps with snow-capped peaks. Beautiful!

It’s also fun to identify other mountain tops that we have climbed earlier, such as Cime de Baudon (see a previous post).20160110_124705_resized

Just above Col de Chateauneuf (where there are parking spaces) are the ruins of a castle of the same name. This is not just any small castle ruin, but more remains of an entire city, as it looks. 20160110_123605_resized

You can wander around and through the old houses (at own risk) and imagine what it must have been like in the Middle Ages when all was inhabited and in use.20160110_124843_resized

From the ruins, you can look down over the (inhabited) village Villevieille. However, I must say that the ”old village” looks a lot younger than the ”new castle”. It is amazing how places get, and keep, their names.

/Ingrid20160110_132330_resized

 

 

Annons