Brazza, vad har hänt? / Brazza, what happened?

IMG_3447På Place Georges Clemenceau ligger en av våra favoritbarer, Le Brazza. Den ligger mitt på gågatan och är därför en bra träffpunkt. Vi kallar ibland platsen för ”karusell-platsen” eftersom barnens fina karusell finns där…eller fanns där! De vackra skuggande Platanerna med de vackra flerfärgade stammarna är borta och även karusellen. IMG_3443Nu är platsen helt kal, vilket i och för sig är vackert, för husen och fontänen framträder så fint. Emellertid har jag fått svar på varför träden är nedhuggna. De var tydligen gamla och skadade, så man har passat på att dra nya ledningar i gatan och grävt nya stora hål för de nya träden som snart ska planteras. Förhoppningsvis kan vi fortsätta att njuta av Platanernas skugga under våra aperitifer redan nästa sommar.

Hälsar Elisabeth

English version:

IMG_3444One of our favorite bars, Le Brazza is situated, Place Georges Clemenceau . This square is located in the middle of the pedestrian zone which makes it a good meeting place. We sometimes call this place the ”carousel-square” as the children’s carousel is located here … or was there ! The large shady Plane trees with beautiful multicolored trunks are gone and even the carousel. IMG_3443Now the place completely empty , which is beautiful, as the houses and the fountain stands out so nicely . However, I have got an answer to why the trees are cut down . They were apparently old and damaged , so the city took the opportunity to put new drains and dug large new holes for the new trees that will soon be planted. Hopefully we can continue to enjoy the shadows from the Plane trees while taking our aperitifs next summer .

greetings Elisabeth

Annons