Grand Mont

English version follows below.20151108_105952_resized

Den högsta bergstoppen i området runt Menton är Grand Mont, eller Grammondo på italienska. Berget ligger på gränsen mellan Frankrike och Italien, några kilometer från kusten och är 1380 meter högt.

Vad kan väl vara bättre en solig varm novemberdag än en rejäl bergsvandring? Nåja, det finns säkert delade meningar om den saken men jag njuter av att få snöra på mig vandringskängorna och ge mig ut på stigarna.20151108_093544_resized

Grand Mont kan man nå från flera olika håll. Vi valde för några dagar sedan att ta bilen upp till Col de Castillon och utgå därifrån. Turen som går upp runt Mont Razet, över Col de Razet, bort till Colla Bassa, upp på Grand Mont och tillbaka igen tog oss ungefär 6 timmar.20151108_100903_resized

Det låter kanske överdrivet hurtigt men det är en fantastiskt vacker vandring. Stigen går i omväxlande natur, bland skuggiga lövskogar och karga stenslänter. Nu på hösten vadar vi på en del ställen i torra prasslande höstlöv.20151108_111645_resized

En bra rastplats är Pierre Pointue med sina spektakulära stenformationer och rester av gamla militära fort.20151108_104745_resized

Så gott som överallt längs vägen är utsikten hisnande över havet och bergen runt omkring.20151108_101028_resized

Just den här turen är en av de jobbigaste vi brukar göra här kring Menton bland annat på grund av den sista ganska långa och branta steniga vägen till Grand Monts topp. Varje gång jag kommer upp blir jag dock lika lycklig över att jag gjort mig besväret att komma hit.20151108_123101_resized

Det här måste vara den bästa utsiktspunkten på Rivieran. Jag sätter mig gärna på en av gränsstenarna och njuter av vyn över Medelhavet rakt fram, Italien åt öster, Frankrike åt väster och höga alper bakom. Det är svårt att beskriva, det måste upplevas och fotografierna kan aldrig fånga hur fantastiskt vackert det är.20151108_123140_resized20151108_123154_resized

Uppe på toppen finns ett litet altarskåp med en slags gästbok där besökare kan skriva en hälsning (eller kanske en bön?). Det gjorde vi förstås och vi tog en ganska lång vilopaus uppe på Grand Mont innan vi vände tillbaka igen.20151108_123526_resized

För att få lite omväxling kan man gå på olika sidor runt Mont Razet. På tillbakavägen gick vi förbi Baisse de Scuvion, som är en lite kortare väg men också skuggigare – vilket för all del kan vara skönt om man vandrar under den hetaste årstiden.20151108_112211_resized

Den här novemberdagen var det strålande sol, cirka 20 grader varmt och vindstilla uppe i bergen ovanför Menton. Det kändes verkligen som ett bra sätt att ladda batterierna inför några långa, kalla och mörka svenska vintermånader.20151108_142803_resized

/Ingrid

English version:

The highest mountain peak around Menton is Grand Mont, or Grammondo in Italian. The mountain lies on the border between France and Italy, a few kilometers from the coastline and is 1380 meters high.20151108_133901_resized

What could be better on a sunny warm November’s day than a hearty mountain hike? Well, there may be different opinions about that, but I enjoy putting on my hiking boots and getting out on the trails.20151108_094208_resized

Grand Mont can be reached from several directions. A few days ago we took our car up to Col de Castillon and started from there. The tour that goes up around Mont Razet, over Col de Razet, past Colla Bassa, up to Grand Mont and back again took us about 6 hours.20151108_134903_resized

It might sound overly hearty but it is an incredibly beautiful hike. The trail goes through varying nature, among shady forests and barren rock slopes. Now, during autumn, we sometimes walked among dry rustling leaves.

A good spot for a rest is Pierre Pointue with its spectacular rock formations and remnants of an old military fort.20151108_142632_resized

Almost everywhere along the way, the views of the sea and surrounding mountains are absolutely breathtaking.

This tour is admittedly one of the toughest that we do here around Menton, mostly because of the last rather long and steep rocky road to the peak of Grand Mont. However, every time I reach the peak I am very glad that I made myself the trouble to come here.20151108_123641_resized

This must be the best viewpoint on Côte d’Azur. I like to sit on one of the boundary stones and enjoy the view over the Mediterranean straight ahead, Italy to the east, France to the west and the high Alps behind. It is hard to describe, it must be experienced on-site and photographs cannot capture how incredibly beautiful it is.20151108_125043_resized

On the peak there is a small altarpiece with a kind of guestbook where visitors can write a greeting (or perhaps a prayer?). We did this, of course, and we took quite a long rest atop Grand Mont before we turned back again.20151108_124855_resized

To get some variety, you can walk on different sides around Mont Razet. On the way back we passed Baisse the Scuvion, which is a little shorter route but also shadier – which by all means can be nice if you hike during the hottest season of the year.

This November day we had bright sunshine, about 20 degrees Celsius and calm winds up in the alps above Menton. It really felt like a good way to recharge our batteries for the coming long, cold and dark Swedish winter months.

/ Ingrid

Annons