Notre Dame de la Menour

20151102_113522_resizedEnglish version follows below.

Man behöver inte vara speciellt kyrklig för att fascineras av de många vackra katedraler, kyrkor och kapell som finns här i Sydfrankrike. Ett kapell som särskilt fångat min uppmärksamhet är Notre Dame de la Menour. Det är en ganska oansenlig liten byggnad med en väldigt uppseendeväckande placering.20150915_101635_resized

Vägen D2566 som går i floden Beveras dalgång från Sospel upp mot Moulinet och Col du Turini bjuder på fantastiskt vackra scenerier. Vägen slingrar sig brant uppåt och utsikterna är svindlande åt alla håll. Strax innan man kommer till den lilla staden Moulinet syns ett litet kapell högt upp på en klippa. När man närmar sig blir det mer och mer spektakulärt. Framme vid kapellet ser man att vägen upp till kapellet är en lång gammal smal stenbro över bilvägen och upp mot klippan.20151102_114211_resized_1

Jag har passerat kapellet några gången och fick till slut tillfälle att stanna och titta närmare på det. Det är inte många som kan göra det samtidigt för i anslutning till kapellet finns bara två (!) parkeringsplatser. Bilvägen är dessutom ganska smal och delvis skymd i en kurva just där, så det är heller inte lätt att parkera längs vägkanten. Hur det organiseras vid mässor och gudstjänster förstår jag inte men det där med bilparkering brukar ju lösa sig här i Sydeuropa…20151102_113256_resized

Kapellet var inte öppet just idag så jag kunde inte titta in, vilket var tråkigt för det lär finnas vackra fresker därinne. Utsidan, både på avstånd i på nära håll, är dock absolut värt ett besök, bara den. Vad är det som har fått människor att bygga sin helgedom så högt och oländigt? Kanske för att komma så nära himlen som möjligt? Jag kunde inte se spår av bostäder i närheten, men ödsligheten kanske förstärker heligheten? Hur som helst, det är en vacker och spännande plats. Dessutom är utsikten från kapellet ner i dalen mot Sospel och uppåt mot Authion oslagbar.20151102_113536_resized

Tydligen finns spår som tyder på att det ursprungliga kapellet var romerskt. Nu är det (förstås) katolskt och är klassificerat som ett historiskt monument sedan 1937. Det lär också en gång i tiden ha tjänat som försvarsbefäsnting för ett slott kallat Menour.20151102_113159_resized

Vägen upp i dalen förbi kapellet är visserligen brant och krokig, och en aning skrämmande för oss med svindel, men det är värt att bita ihop och ta sig dit.20151102_113327_resized

Hälsningar från Ingrid

One need not be very religious to be fascinated by the beautiful cathedrals, churches and chapels in the south of France. One chapel in particular has caught my attention – the Notre Dame de la Menour. It is a rather simple small building with a very startling position.20151102_114144_resized

The road D2566, which goes into the valley of river Beveras from Sospel to Moulinet and Col du Turini, offers fantastic beautiful sceneries. The road winds steeply upwards and the views are breathtaking in all directions. Shortly below the small town of Moulinet a small chapel appears high up on a cliff. When you come closer, it becomes more and more spectacular. Arriving at the chapel you can see that the trail to enter the chapel is a long old narrow stone bridge over the main, heading for the cliff top.20151102_113339_resized

I have passed by the chapel quite a few times and finally got the opportunity to stop and have a closer look. Not many people can do this simultaneously, because there are only two (!) parking lots in connection to the chapel. The road is narrow and curved, and not made for parking along the roadside. How this is organized at church services, I do not know, but somehow car parking usually resolves itself here in Southern Europe …20151102_113221_resized

The chapel was unfortunately not open when I visited, which was disappointing as it is said to house beautiful frescoes. Yhe outside, however, both at a distance and up close, is definitely worth a visit in itself. What is it that has made people to build their sanctuary at this high altitude location? Perhaps to get as close to heaven as possible? I could not see any traces of homes nearby, but maybe the desolation amplifies the holiness? Anyway, it is a beautiful and exciting place. Furthermore, the views from the chapel down the valley towards Sospel and upwards towards the Authion are absolutely unbeatable.20151102_114048_resized

Apparently, there is evidence to indicate that the original chapel was Roman. Now it is (of course) Catholic and is classified as a historical monument since 1937. It is also said, that at one time it has served as a defense fortification of a castle called Menour.20151102_113643_resized

The road up the valley past the chapel is admittedly steep and winding, and a little scary for us suffering from vertigo, but it is worth to bite the bullet and go there.

Greetings from Ingrid

 

Annons