Svamptider och höst / Mushroom hunting and autumn

IMG_2538Nu är det svamptider och höst även här i södra Frankrike. När jag är i Sverige älskar jag att gå i den friska skogen och plocka svamp.

Här är det lite mer problematiskt.

Visserligen finns det skogar om man åker lite längre in i landet, men de jag har sett liknar inte alls våra trollskogar. Istället för troll ser man, så här års, jägare och det har redan hänt flera dödsolyckor från avlossade gevär, vilket gör att man nu diskuterar att förbjuda jakt under helger i vissa turisttäta områden.

Här jagar jag hellre svamp på marknaden i Ventimiglia.IMG_2545

Det finns några handlare som specialiserat sig på svamp. Den vanligaste sorterna är en slags Karl-Johansvamp, dock inte lika aromatisk som den vi hittar i Sverige, följd av blodriska och kantarell. Det finns även andra sorter som jag inte känner till. Här äter man med fördel de vackraste svamp-exemplaren råa, med lite gott salt och någon utsökt olivolja.

Det är en av mina favoriträtter.

Förutom svampen passar jag på att köpa med mig trumpet-zucchini. Det är snart slut på säsongen för dessa men att steka dem med svampen och lite lokala taggiasca-oliver och den milda avlångaTropea löken från Kalabrien blir till en verklig delikatess.IMG_2541

En av handlarna som säljer egenproducerade varor gömmer en stor bit Porchetta under folie. Handlaren berättar att han själv fyller och grillar denna spädgris och talar också om att självaste Påven Franciskus avnjutit den när han varit på besök hos några vänner för inte så länge sedan.IMG_2543

Ja, jag får med mig underbara delikatesser hem för att avnjuta inga kungliga måltider men väl Påvlig spis…inte så dumt det heller.

Hälsar Elisabeth

 

IMG_2546Now is the mushroom season and autumn is her even in the south of France. When I’m in Sweden I love to walk in the green woods to pick mushrooms. Here it is a little more problematic. While there are forests here a little further into the country, they look nothing like Swedish magic ”trolls”- forests. Instead of ”trolls” you may see, at this time of year, hunters, and it has already happened several fatal accidents fired from rifles, and the authorities are discussing banning hunting during weekends in certain tourist areas.

Here I’d rather hunt mushrooms on the market in Ventimiglia. There are some vendors who specializes in mushrooms. The most common variety is a kind of cep, although not as aromatic as the one we find in Sweden. There are also other varieties that I do not know the name of. The most beautiful small mushrooms are eaten raw, with some good saltflakes and some delicious olive oil.

It is one of my favorite dishes.

In addition to the mushrooms I buy trumpet zucchini. It is almost the end of the season for these, but to fry them with mushrooms and some local Taggiasca olives with Tropea onion from Calabria becomes a real delicacy.IMG_2539

One of the vendors who sell self-produced food is hiding a big piece of Porchetta. The merchant says that he himself fills and barbecues this piglet and also tells me that even Pope Franciscus enjoyed it when he was visiting some friends not so long ago.IMG_2543

I have wonderful delicacies with me home to enjoy not royal meals though,

but well a Papal meal… not that bad.

Greeings Elisabeth

Annons