Brand i bergen – Fire in the Mountains

English text follows below after the Swedish version.

Idag var det drama i bergen ovanför Menton. Vi promenerade i stilla mak genom gränderna i gamla stan och plötsligt hördes buller från lågt flygande flygplan. Tjock rök steg upp mot himlen längs bergsidorna över motorvägen. Eldsvåda!20150907_090613_resized

Det har ju varit en het och torr sommar, så det är klart att det är stor brandrisk. Kanske har någon slängt en glödande cigarettfimp från en bil, kanske har en glasskärva fungerat som prisma. Det är tyvärr inte så sällan som elden är lös här nere. 20150907_090615_resized

Det är svårt att avgöra hur allvarlig faran var, men fyra vattenbombande flygplan gjorde i alla fall sitt bästa för att begränsa elden. Det var spännande och imponerande att se hur de cirklade över brandområdet och sedan dök ner mot havet för att tanka vatten. En efter en släppte de sedan ut vattnet över elden.20150907_090238_resized

Vi var inte de enda som fascinerade och en aning förskräckta följde utvecklingen. Gång efter gång gjorde flygplanen sina rundor, ner mot havet för att tanka vatten och snabbt upp över bergskanten för att släcka elden. De verkade lyckas bra.20150907_090633_resized

Också en helikopter flög på låg höjd över oss. Jag kunde se någon slags påse under den, förmodligen var den utrustad för att kunna hämta och släppa vatten, den också. 20150907_090909_resized

Det är imponerande att se vilken beredskap som finns för brandbekämpning. Denna gång tycktes det gå bra, branden såg ut att vara i kontroll utan att större skada skedde. Den enda olägenhet som drabbade oss var att rörmokaren som skulle komma till oss från Nice blev rejält försenad eftersom motorvägen var avstängd under flera timmar. Större problem kan man sannerligen ha.

/Ingrid

English version:

Today there was drama in the hills above Menton. We walked at a leisurely pace through the alleys of the old town and suddenly heard noise from low-flying aircraft. Thick smoke rose into the sky along the mountain sides by the highway. Fire!20150907_090100_resized

It’s been a hot and dry summer, so it is clearly high risk of fire. Maybe someone tossed a burning cigarette butt from a car, maybe a piece of glass acted as a dangerous prism. Unfortunately, it is quite common that the fire is loose down here.

It is difficult to say how serious the danger was this time, but we could see four water-bombing aircrafts  doing their best to limit the fire. It was exciting and impressive to see how they circled over the fire area and then dived into the sea to refuel water. One by one they emptied their water over the fire.20150907_090304_resized

We were not the only ones to follow the drama, fascinated and a little frightened . Time after time the aeroplanes made their rounds, down to the sea to refuel water and quickly up the mountain side to extinguish the fire. They seemed to be successful.20150907_090700_resized

In addition, a helicopter flew over us. I could see some sort of bag under it, supposedly it was also equipped to pick up and drop of water.

It is impressive to see the preparations available for firefighting. This time it seemed to go well, the fire seemed to be in control without any major damage. The only inconvenience that struck us, was that the plumber who would come to us from Nice was considerably delayed, because the highway was closed for several hours. There could be worse problems, indeed.

/ Ingrid20150907_091636_resized

Annons