Medelhavskänsla / Mediterranean Flair

English version follows below after the Swedish text.

”Om inte berget vill komma till Mohammed, så får Mohammed komma till berget”. Jag har inte möjlighet att ständigt vara nere i Sydfrankrike och njuta av medelhavsklimatet och den underbara naturen där nere. Vad gör man då, när längtan blir stark? Jo, jag har försökt skapa egen medelhavskänsla här i Sverige.

Det är klart att det går bra att ordna till ett mikroklimat som liknar Sydfrankrike även här i Norden, om man har obegränsade resurser. Ett stort tempererat och fuktreglerat glashus som det i Bergianska trädgården norr om Stockholm skulle många ha glädje av. Det är ju dock förstås lite väl skrymmande och kostsamt för de flesta av oss. Vi byggde i sommar något mycket enklare men ändå väldigt trevligt.

20150830_162556_resized

Vi råkade ha en hel del virke och några gamla fönster över. Det här kompletterade vi med ett antal byggblock, lite betong och ytterligare några fönster (tack Kvistgårdens Antik & Kuriosa i Åkerby!). Perfekt underlag för ett orangeri!

Det tog några veckor av murande, spikande och målande så var vårt lilla orangeri (nästan) klart. Nu återstår bara att slamma och måla grunden. Vi byggde stora odlingsbäddar i varsin ände av huset och hyllor att ställa olika krukor på. Fönstren kan öppnas förstås för att släppa in luft och insekter.20150830_162721_resized

Ja, jag vet att ett ”orangeri” egentligen är ett hus som hålls uppvärmt vintertid så att citrusväxter kan övervintra, men det låter ju så mycket tjusigare än att kalla det ”växthus”, eller hur? Vårt orangeri har ingen uppvärmning men med alla fönster mot söder blir det varmt och skönt för växterna därinne. Frostkänsliga plantor får vi sen flytta in till källaren under vintern och hoppas att de överlever där. Fortsättning följer, nästa vår kan jag berätta om förhoppningen infrias.20150830_162629_resized

Vi har planterat ett par vinrankor som vi vill ska växa till sig och förse oss med fina söta druvor så småningom. För att skapa riktig medelhavskänsla har vi också krukor med fikonträd, olivträd och kumquat (små citrusfrukter). Nästa sommar har jag tänkt försöka odla gurkor, squash, meloner och liknande. I år har vi nöjt oss med att plantera en del frostkänsliga kryddväxter såsom basilika, koriander och rosmarin i vårt orangeri och räknar med att de ska klara sig lite längre under hösten därinne. Våra pepparplantor trivs utmärkt och har nya små frukter efter en sen blomning.20150830_162610_resized

Egentligen är jag inte vidare skicklig på det där med odling. Vårt orangeri är ju mest till för att skapa en exotisk känsla, ett slags grönt lusthus med andra ord. De två färgglada papegojorna som vi fått av Biggan och Babsan förstärker stämningen. Jag ser fram mot att kunna ta med min kaffekopp in i orangeriet en sen solig höstdag och en tidig lika solig vårdag. Nu under sensommaren njuter vi av ett glas provencalskt rosévin i värmen som dröjer sig kvar inne i orageriet långt in på kvällen.20150830_162828_resized

Snart ska jag njuta av all växtkraft på riktigt nere på Rivieran men det är väldigt härligt att ha en egen oas med medelhavskänsla även här hemma i Sverige.

Gröna hälsningar från Ingrid20150830_183219_resized

English version:

Sadly, I do not have the opportunity to stay forever in the south of France to enjoy the Mediterranean climate and the wonderful nature down there. So, what do? Well, I have tried to create my own Mediterranean flair here in Sweden.

It is of course perfectly possible to arrange for a micro climate, similar to southern France, also in the Nordics, if you have unlimited resources. A large temperature and humidity controlled glass house filled with exotic trees and flowers is something that many of us would enjoy. However, it may be a bit too extensive and expensive for most of us. This summer we built something much simpler but still very nice.20150830_162700_resized

We happened to have a lot of wood and some old windows left over. This we supplemented with a number of building blocks, some concrete and some additional windows. A perfect basis for an orangery!

It took a few weeks of casting, nailing and painting and then our little orangery was (almost) finished. Now all that remains is to clog and paint the foundations. We built big garden beds at opposite ends of the house and shelves to put various pots on. The windows can easily be opened to let in air and insects.20150830_162747_resized

Yes, I know that an ”orangery” really means a hothouse that is kept heated during the winter so that citrus plants can survive the cold season, but it sounds so much more fancy than to just call it a ”greenhouse”, right? Our orangery has no heating but with all windows facing south it becomes warm and comfortable for the plants inside. Frost sensitive plants we then have to move inside into the cellar during winter, and hope they survive down there. Next spring, I can tell you if the hope realized.20150830_162813_resized

We have planted a few vines and look forward to picking a lot of nice sweet grapes, eventually. To create a true Mediterranean flair we have pots with a fig tree, an olive tree and a kumquat (small citrus fruits). Next summer, I plan to grow cucumbers, squash, melons and the like. This year we have contented ourselves with planting some frost delicate herbs such as basil, coriander and rosemary in our orangery and expect that they will survive a little longer in the fall in there. Our pepper plants thrive excellent with new small fruits after a late flowering.20150830_162735_resized

I’m really not a skilled gardener, at all. The purpose of our orangery is mostly to create an exotic feeling, a kind of green gazebo pavilion, in other words. The two colorful parrots that we got from Biggan and Babsan enhances the feeling. I look forward to being able to bring my coffee into the orangery a late sunny autumn day and an early, as sunny, spring day. Now during late summer, we enjoy a glass of Provençal rosé wine in the warmth that lingers inside the oragery well into the evening.

Soon I’ll enjoy “the real thing” down on Côte d’Azur, but while I’m waiting for this to happen it is very nice to have my own oasis with Mediterranean flair, also here in Sweden.

Green greetings from Ingrid

Annons