Två olika sträckor från Garavan till Italienska gränsen/ Two different promenades to the Italien border

IMG_1549Eftersom jag bor i Garavan, så utgår mina promenader härifrån bara tusen meter från den italienska gränsen. En av mina absolut bästa promenader är att följa Strandpromenaden med det vackra namnet Porte de France ”Porten till Frankrike”. Går man mot Italienska gränsen delar sig strax strandpronenaden. En del fortsätter bort mot den nedre gränsen längs havet och den andra vrider upp mot den övre gränsstationen och bergen. Precis där vägarna delar sig ligger en trevlig bar som heter Le Narval. Den är ett välkänt landmärke för Mentonbor, om man ska stämma träff eller förklara  en position.IMG_1543

 

 

 

 

IMG_1545Mitt emot ligger ju också Hamnkaptenens kontor och nere vid varvet hittar man några tjusiga restauranger som jag ännu inte besökt. För er som inte bor i Garavan kan man lätt komma hit med buss, antigen buss 18 som följer hela kusten från Monaco eller buss 1 som börjar uppe i Resedas vid Intermarché. Båda bussarna har sin slutstation  vid baren Le Narval.

 

 

 

 

 

 

IMG_1563Följer man havet längs Promenade Reine Astrid förbi gränsen och vidare längs vattnet kommer man förbi den eleganta restaurangen Balzi Rossi och det förhistoriska Muséet. Dit gick vi en dag förväntansfulla för att besöka de berömda grottorna…det var en liten besvikelse då man bara fick titta in i en begsskreva utan att få komma in i grottorna. IMG_1564För den som är vädigt intresserad av förhistorien kan säkert det besöket, inklusive de två visningssalarna, vara en behållning. Fortsätter man förbi museet kommer man till en fantastik klippstrand som är allmän och som dessutom har duschar.

 

 

 

 

 

 

Väl förbi klippbadet i nästa lilla vik ligger en fin privat stand med härliga strandstolar undre parasoll och en utomordentlig lunchrestaurang. Till detta lilla välgömda paradis ska man ta med sig en välfylld plånbok.IMG_1570

 

IMG_1572För tillfället, i juli 2015 blir det en brysk skillnad mellan de vackra vita solparasollerna vid Balzi Rossi och Migranternas tältläger vid gränsen.

Åter tillbaka till Le Narval beger vi oss upp mot övre gränsen.

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1554Efter det nybyggda Hambury Palace ligger en liten oansenlig bar och pizzeria. Den drivs av Alain, som är ett original och ibland lite butter…men det sägs att gör Mentons bästa pizzor. Han serverar också utsökta viner, men se upp! Det är inte helt billigt!

 

 

 

 

 

 

IMG_1558Vi fortsätter upp längs den smala kurviga ursprungliga gränsvägen och kommer fram till Mentons enda tvåstjärninga restaurang Mirazur med dess Chef Mauro Colagreco.(www.mirazur.fr). Jag uppskattar verkligen maten här men jag vet att alla inte håller med mig. Själv tror jag att man inte bara ska ta en enskild rätt utan unna sig hela avsmaknigsmenyn, om man med rätta ska kunna förstå vad en Stjärnbeströdd Chef menar med sitt concept. Vi hoppar över Mirazur för denna gång och beger oss upp förbi gränsen in i Italien där den obligatoriska gränsbutiken ligger.

 

 

 

 

 

IMG_1126Efter några hundra meter ligger baren La Grotta. Där har man en vidunderlig utsikt över Menton. Tidigare inkluderade baren även en gränsbutik. Den är numera stängd och Ingrid, som flera gånger skrivit om detta favoritställe, har längtat efter restaurangen som ska öppna isället för butiken. Jag har dock fått höra att restaurangen som redan har sin inredning ännu inte har något kök! Ett ganska viktigt inslag saknas alltså! Det kommer inte att installeras förrän i början av 2016. Så vi får nog vänta med det restaurangbesöket till i vår. Efter en kopp kaffe får vi istället ta oss tillbaka mot Franska gränsen för att hitta en restaurang precis i början av Boulevard de Garavan. Det är La Loca (www.la-loca.eu) som har en bardel och en restaurangdel med en underbar utsikt över staden. Jag har bara varit där en gång och maten var utmärkt. Efter en god måltid behövs den underbara, spektakulära promenaden längs hela Boulevard Garavan….men det är en annan historia. Hälsar Elisabeth

 

 

 

 

English version
IMG_1562Since I live in Garavan, my walks often start from here which is only a thousand meters from the Italian border. One of my absolute best walks is to follow the promenade with the beautiful name Porte de France ”Gateway to France”. At the Narval bar the promenade divides. One way proceeds along the sea and the other turns up towards the upper border station and the mountains. “Le Narval” is a well known landmark for Menton inhabitants.

 

 

 

 

 

IMG_1544Opposite it is the Port Captain’s office and down at the harbor you will find some fancy restaurants that I have not yet visited. For those of you who do not live in Garavan, one can easily get here by bus, either bus 18 which follows the coast from Monaco or bus 1 starting up in Resedas at Intermarché. Both buses have their final stop at the bar, Le Narval.
Following the sea along the Promenade Reine Astrid you will pass the elegant restaurant Balzi Rossi and the Prehistoric Museum. One day

 

 

 

 

 

IMG_1564I was excited to visit the famous caves … but it was a little disappointing as you only got to look into a cave without entering it. For those are very interested in prehistory you can visit the museum, including the two display halls. Continuing past the museum you will get to a fantastic rocky beach that is public and which also has showers. Well past this rocky beach in the next little bay is a nice private beach with beautiful beach chairs, parasols, and an excellent lunch restaurant. For this small secret paradise you should bring along a stuffed wallet. Currently, in July 2015 there will be an abrupt contrast between the beautiful white parasols at Balzi Rossi and Migrants’ tent camp at the border.
Returning to Le Narval bar we head up towards the upper border. After the newly built Hambury Palace there is a small unremarkable bar and pizzeria. It is owned by Alain, who is an original and is sometimes a bit grumpy … but it is said that he makes the best pizzas in Menton. He also serves exquisite wines, but beware! They are not cheap! Continuing along the narrow curvy boundary road, we get to Menton’s only two-star restaurant Mirazur with its Chef, Mauro Colagreco. (Www.mirazur.fr). I really appreciate the food here, but I know that not everyone agrees with me. Personally, I believe that you should not just take an individual dish but appreciate the whole sampling menu if one rightly wants to understand what a starred Chef mean by his concept.

 

 

IMG_1558We skip Mirazur for this time and head up past the border into Italy where the mandatory liquor store is located. After a few hundred meters you will find the bar, La Grotta, where you have a wonderful view over Menton. Earlier the bar also included a border store. It is now closed and Ingrid, who many times has written about this favorite place, has been longing for the restaurant that is planned to be opened instead of the store. However, I have been told that the restaurant which already has its interior still does not have a kitchen! A rather important element is missing! It will not be installed until the beginning of 2016. So we will probably have to wait with the restaurant visit until spring. After a cup of coffee, we instead get back to the French border to find a restaurant right at the beginning of the Boulevard de Garavan.

 

 

IMG_1273 2It’s La Loca (www.la-loca.eu) that has a bar area and a buffet area with a wonderful view of the city. I’ve only been there once and the food was excellent. After a good meal you certainly need the wonderful, spectacular walk along the Boulevard Garavan … .but that’s another story.

Greetings from Elisabeth

 

 

 

Annons