Glad Midsommar, La Saint-Jean, Fête de la musique/ Happy Mid-summer

English version below

 

IMG_1386Glad Midsommar önskar vi båda, Ingrid och Elisabeth, våra trogna läsare!

Här i Menton är det fest!

Dels förstås Svensk Midsommarfest med franska och italienska specialiteter och säkert för oss en härlig båttur bort mot Cannes. Men även Frankrike firar man sommarens höjdpunkt. La Saint-Jean firas på många ställen med stora eldar. Emellertid har jag inte sett det just här i Menton…men det kanske beror på torkan och brandrisken. I Paris tändes traditionsenligt ett bål vid nuvarande Place de l´Hotel de Ville av självaste kungen. Ludvig XIV var den som tände sista brasan 1648, men traditionen har fortsatt.IMG_1400

En mycket senare tradition är Fête de la Musique som firas i hela Frankrike den 21 juni. Överallt spelas musik och till det hör förstås dans. I minsta by kan man få vara med om denna nya sed. Idéen föddes 1982 på initiativ av dåvarande Kulturminister Jack Lang som fått höra att fem miljoner fransmän, varannan ungdom, spelade ett instrument men att detta aldrig uppmärksammades. Så instiftades denna dag för att alla amatörer skulle kunna visa upp sina färdigheter och att musiken skulle demokratiseras. Ett lyckat initiativ som nu blivit en Nationell festdag!

Glad Midsommar önskar

Elisabeth och Ingrid

 

 

We wish our loyal readers a Happy Midsummer!

IMG_1402Here in Menton, it is party time!

First, of course, there is a Swedish Midsummer party with French and Italian specialties and certainly for us, a lovely boat ride towards Cannes.
But even in France, summer peak is celebrated. La Saint-Jean is celebrated in many places with large bonfires.
However, I have not seen one here in Menton … but that may be due to the drought and high fire risk. In Paris,
the bonfire was traditionally lit at the present Place de d’hôtel de Ville by the king himself.
Louis XIV was the king who lit the last fire in 1648, but the tradition has continued.IMG_1405

A much newer tradition, the “Fête de la Musique”, is celebrated throughout France on June 21.
Music is played everywhere and accompanied, of course, by dancing. In the smallest village, one can participate in this new tradition.
The idea was born in 1982 by the then Minister of Culture, Jack Lang, having been told that five million Frenchmen,
every other young person, played an instrument, but that was never acknowledged.
This day was instituted so that all amateurs could show off their skills, and music would thus be democratized.
This was a very successful initiative which has now become a national day of celebration.

Happy Mid-summer wishes

Elisabeth and Ingrid

Annons