Inflygning mot Nice flygplats – Menton inom räckhåll / Approach to Nice airport – Menton within reach

IMG_0354Äntligen tillbaka i Menton

 

Jag längtar alltid till Menton. Särskilt när jag som den 30 mars lämnar ett dimmigt Stockholm, får reda på att planets försening beror på en snöstorm över Norden.

När man flyger neråt Medelhavet brukar den första delen av flygningen vara lugn och behaglig, och det är lätt att försjunka i dagens tidningar. IMG_0353Men så ungefär en timme före landning börjar planet alltid att skaka! Goda nyheter! Vi åker in över alptopparna och då gäller det att njuta av den underbara utsikten över landskapet. Denna gång har vi en särdeles tur som följer bergen ovanför Ventimiglia och Menton.

IMG_0342IMG_0338Då ser man klart hur alperna bildar så djupa dalgångar ner till havet att man måste hela vägen ner till havet för att komma upp i nästa dalgång. Här finns inga genvägar över bergen.

Så vänder planet ut mot havet och man får en underbar vy över Menton och strax en skymt av Korsika.

IMG_0369IMG_0376Till glädje för alla som ska väster ut ser man ända bort till Cannes, Juan les Pins och Antibes…

IMG_0382Så äntligen! Flygplatsen i sikte!

Jag skyndar ut ur flygplatsen för att insupa den hett efterlängtade solen och de vackra vårblommorna!IMG_0386

När jag ringer hem till Stockholm får jag höra att det spöregnar där. Jag har nästan en timme att vänta vid stationen i Saint Augustin innan tåget kommer, men vad gör det när solen skiner från en klarblå himmel… Som grädde på moset dyker Ingrid och E upp, och vi beslutar oss för en skön stund i solen på restaurang Paparazzi vid strandpromenaden i Menton innan det är dags för var och en att gå hem till sig!

Det här är livet! Tänk vad skönt det är när man känner och vet var man helst av allt vill vara! I Menton!!!

PS: Emellertid springer tiden iväg alldeles för fort när vi är här. I morgon är det dags att åter ge sig av till Norden efter en underbar Påskhelg med många vänner och bland annat en härlig Påskdag uppe på Taverna Il Cippo i Mortola hos Cinzia. (Se Ingrids tidigare inlägg om Il Cippo). För den som ännu inte hittat dit är det verkligen värt en promenad, både för själ och lekamen!                                                     Hälsar Elisabeth

English version:

Finally back in Menton

 

I always long for Menton. Especially when as on the 30th March when I leave a foggy Stockholm, learns that plane’s delay is due to a snowstorm across the Nordic region.

When you fly down the Mediterranean usually the first part of the flight to be calm and pleasant, and it’s easy to sink into today’s newspapers. But about an hour before landing, the plane begins to always shake! Great news! We fly over the mountaintops and you just want to enjoy the wonderful views over the countryside. This time we have a particularly lucky that follows the hills above Ventimiglia and Menton.

You can clearly  the how the Alps have formed deep valleys down to the sea and you have to go all the way down to the sea to come up in the next valley. There are no shortcuts over the mountains.IMG_0349

Then the plane turns out to sea and you get a wonderful view of Menton and a glimpse of Corsica.

To the delight of everyone who will head west you can see all the way to Cannes, Juan les Pins and Antibes …

So finally! The airport in sight!

IMG_0385I hurry out of the airport to soak up the eagerly awaited the sun and the beautiful spring flowers!

When I call back to Stockholm, I hear that the rain is pouring. I have almost an hour to wait at the station of Saint Augustin for the train, but what does it matter when the sun is shining from a clear blue sky … and suddenly  Ingrid and E turns up, and we decide to enjoy in the sun at restaurant Paparazzi on the promenade in Menton before heading home!

This is life! Isn´t it great when you feel and know where you most of all want to be! In Menton !!!

PS: However, the time is running away far too soon when we are here. Tomorrow is the time to leave for the Nordic region after a wonderful Easter Weekend with many friends and including a lovely Easter Day up at Taverna Il Cippo in Mortola with Cinzia.( Please Read Ingrid’s earlier post about Il Cippo).  For those who have not yet found this gem, it is really worth a walk, both for soul and body!                     Greatings Elisabeth

Annons