Vad heter ditt hem? – What’s the Name of Your Home?

English version follows below.

Tror ni att namnet på en människas hem avspeglar personligheten? Så enkelt är det nog inte men visst sätter det igång fantasin att vandra runt här på Rivieran och läsa alla olika namn på husen.

Det finns ju de som har döpt sina boningar efter själva läget och naturupplevelsen här nere vid Medelhavet, till exempel Mon Horizon (min horisont), Bel Air (vacker luft) och Meridional (sydlig). Det måste vara en njutning att få kliva in i de husen!20150113_113614_resized20150113_131208_resized20150113_113754_resized

Sen finns det namn som tyder på att invånarna framförallt vill ha lugn och ro. Jag tänker på sådant som Monastere (kloster), Le Repos (vila) och Vallon Solitaire (ensam dal). Kanske ska man tänka sig för innan man tränger sig på hos personerna som bor just där.

20150113_113917_resized20150113_115816_resized20150113_115232_resized

Många hus och villor har fått namn efter växter. Möjligen bor det speciellt botaniskt intresserade människor där. Jag ser namn som Les Oliviers (olivträd), Villa Mahonia (mahoniabusken, som för övrigt ibland kallas för Nordens mimosa) och Les Cypres (cypresser). Kanske växer just detta i deras trädgårdar.20150113_114148_resized20150113_114349_resized20150114_141625_resized

Det finns andra namn som också kan tänkas avspegla husägarens intressen. Tror ni möjligen att det finns en damm i trädgården vid Villa Peschiera (fiskdamm på italienska)?20150113_130058_resized

Det finns förstås många som har uppkallat sina hem efter personer. Kanske är det kära familjemedlemmars namn som använts, kanske är det hjältar eller historiska profiler. Jag undrar ibland om Suzannette själv bor i villan med hennes namn eller om det är någon tidigare invånare som bidragit med sitt namn. Samma sak gäller hus med namn som Casa Irma och Villa Nathalie.20150113_115353_resized20150113_114656_resized20150114_141713_resized

När det gäller namn som Villa Hygie (Hygia var dotter till medicinguden i grekisk mytologi) och Villa Aurélia (från ett gammalt latinskt familjenamn ”Aurelius”, gyllene) skulle jag tro att någon historiskt intresserad person har legat bakom valen. Det är pampiga namn på ganska pampiga hus.20150113_115542_resized20150113_114645_resized

Slutligen finns det ju namn som jag tycker talar för sig själv. Det måste vara ett uttryck för verklig njutning över att få vara här nere på Rivieran, när du döper ditt hem till Le Reve (dröm), La Passion eller Paradise.20150114_141537_resized20150113_131004_resized

Jag skulle så gärna vilja ha ett fint namn på mitt eget lilla pörte, men än så länge har jag inte hittat något riktigt bra. Kanske får jag inspiration så småningom från alla andra fantastiska namn runt omkring mig.

/Ingrid

20150113_115618_resized

English version:

Do you think that the name of a person’s home reflects the personality? It is probably not as simple as that, but it surely inspires one’s imagination to wander around on Côte d’Azur and read the various names of all the nice houses.

There are those who have named their dwellings after the actual situation and nature down here by the Mediterranean, for example Mon Horizon (my horizon), Bel Air (beautiful air) and Meridional (southern). It must no doubt be a pleasure to be allowed to enter these houses!

Then there are names that suggest that the inhabitants mainly want peace and quiet. I think of names like Monastere (monastery), Le Repos (rest) and Vallon Solitaire (lonely valley). Perhaps you should think twice before disturbing those who live right there.

Many houses and villas are named after plants. Possibly the people living there are especially botanically interested. I see names like Les Oliviers (olive trees), Villa Mahonia (the mahonia plant is by the way sometimes called the mimosa of the Nordic) and Les Cypres (cypress). Maybe you will find these particular plants in their gardens.

There are other names that also could reflect the owner’s interests. Do you think perhaps that there is a pond in the garden at Villa Peschiera (fish pond in Italian)?

There are of course many who have named their home after a person. Maybe a dear family member’s name is used, maybe it’s the name of a special heroe or historical profile. I sometimes wonder if Suzannette herself lives in the villa with her name, or if it was some previous inhabitant who contributed with her name. The same applies to houses like Casa Irma and Villa Nathalie.

When it comes to names like Villa Hygie (Hygia was the daughter of the god of medicine in Greek mythology) and Villa Aurélia (from an old Latin family name ”Aurelius”, golden) I would think that someone with an interest in history is behind the naming. Grand names of rather grand house.

Finally, there are names that I think speak for themselves. It must be an expression of genuine pleasure at living here on Côte d’Azur, when you call your home Le Reve (dream), La Passion or Paradise.

I would so much like to have a nice name for my own little home, but so far I have not come up with anything really good. Maybe I’ll eventually get some inspiration from all the other beautiful names around.

/Ingrid

Annons