Barn i Menton / Kids in Menton

English text follows below.

Finns det nåt kul att göra för små barn i Menton, har jag börjat fundera?

Det är ju ett perspektiv som man som vuxen inte alltid har, men det kan kanske finnas andra i familjen och bekantskapskretsen som är intresserade. Jag tog mig en tur ut på stan med barn i fokus, för en gångs skull.20150114_150711_resizedBland det första jag tänker på är den underbara lilla karusellen på Place Georges Clemenceau där gågatan Rue St Michel korsar Rue Trenca. Där ser man året om små barn förtjust sitta i de färgglada fantasifulla bilarna, ibland i övervakande sällskap av kanske inte fullt lika roade föräldrar.20150114_113251_resizedJag kan också konstatera att det ju faktiskt finns en alldeles ny, eller i alla fall nyligen uppfräschad, lekplats ute på udden nedanför gamla stan. Den ser riktigt trevlig ut och ligger på bästa tänkbara plats. Här kan telningarna leka i ett inhägnad område medan föräldrarna njuter av omgivningen och utsikten.20150114_113628_resizedDet är ganska många barn som leker här nere, både på lekplatsen och i parken runt omkring. En del tar med sig sina egna små fordon ut på gångvägarna där det uppenbarligen finns risk för att köra i diket, men det är säkert en bra och kul träning inför framtiden.20130726_140223_resizedDe flesta små barn gillar nog badstränder, skulle jag tro. Varma och soliga dagar kryllar det av barnfamiljer i synnerhet på den långgrunda sidan om udden, på Plage des Sablettes. Där, liksom på flera andra stränder, finns ofta skojiga saker såsom studsmattor och liknande för alla rastlösa småttingar.20150114_142503_resizedSen finns det en liten nöjespark, Koaland, på gränsen mot Roquebrune. Den ser inte så väldigt stor ut men duger kanske åt de mindre barnen i alla fall. Större barn och ungdomar vill möjligen hellre åka exempelvis till Marineland i Antibes.20150114_142246_resizedTroligtvis tycker många barn att den årliga Citronfestivalen är en spännande tilldragelse. Den äger rum under några veckor från slutet av fabruari till början av mars och årets tema var Citroner från Kina. Läs mer om detta stora och berömda evenemang i Elisabeths många härliga inlägg. Det finns under några veckor massor med roliga citrusskulpturer att titta på och flera korteger att följa.IMG_3192Då och då under året kommer ambulerande tivolin till Menton. Då brukar parkeringen vid stranden nedanför gamla stan vara full av nöjesattraktioner av olika slag. Själv undviker jag just det här, men jag kan tänka mig att en del barn och ungdomar tycker att det är fullkomligt oemotståndligt underbart.20130102_105611 (2)

Menton har många museer som inte är så stora och som kanske kan passa för ett besök även med ganska små barn. Nya Cocteau-museet har ett café om tålamodet skulle tryta. Det gamla Cocteau museet ligger i borgen som i sig är en spännande byggnad att utforska. Naturhistoriska museet vid Place Loredan Larchey är fint och pedagogiskt, och kan säkert väcka intresse hos många barn. Modern konst visas i Palais Carnolès som har spännande tillfälliga utställningar på nedervåningen av Monaco-furstarnas forna sommarpalats och en permanent utställning på övervåningen, förutom en härlig park med all världens olika citrusträd.20121105_125315 (2) - KopiaSå fort barnen blir stora nog att gå ordentligt eller vill sitta i en bärmes, kan man förhoppningsvis också locka ut dem på enklare vandringar. Det finns många bra turer som troligen roar dem också, både inne i staden och uppe i bergen. En picnic bland fåren uppe på Siricocca, en tur upp till det medeltida fortet i St Agnes eller en promenad upp till Castellar för lunch, är bara några av många möjligheter.20150114_150840_resizedLite större barn kan nog tycka att gågatan Rue St Michel är ett eldorado av souvenirbutiker, godisaffärer, glasstånd och annat roligt. För oss vuxna går det ju att kombinera med ett avkopplande besök på ett café i skuggan under platanerna.

Sen är det väl ändå så, att barn ofta gillar att delta i sådant som vi vuxna gör. Dagarna kanske inte alltid måste vara så fulla av anpassade planer och aktiviteter. Våra små telningar tycker säkert också ibland att det är härligt att bara njuta av värmen och ljuset, att pröva nya spännande maträtter och att lyssna på syrsornas gnissel och grodornas kväkande.

Hälsningar från Ingrid20150114_121542_resized

English version:

Is there anything in Menton that can amuse children, I have recently started to ask myself?

Perhaps this is a perspective that we adults not usually have, but there may be others in our family or among our friends who are interested. I decided to take a trip through town with children in focus, for once.

Among the first things that cross my mind, is the wonderful little carousel at the Place Georges Clemenceau where Rue St. Michel meets Rue Trenca. All year around you see kids happily riding the colorful imaginative cars, sometimes in the safe company of perhaps not quite as amused parents.

I have also discovered a brand new, or at least newly renovated, playground out on the cape by the old town. It looks really nice and has the best possible location. The young angels can play in a fenced area while their parents enjoy the surroundings and views.

There are quite a few children playing in this area, both on the playground and in the surrounding park. Some bring their own vehicles on the walkways, where there is clearly a risk to run into a ditch. This must be a both useful and fun exercise for a future driver-to-be.

Most small kids probably like beaches, I would think. On warm and sunny days you find lots of families by the sea, particular on the shallow Plage des Sablettes close to the old harbor. On this beach, as well as on others, you can find amusements such as trampolines for the benefit of restless little ones.

We also have a little amusement park, Koaland, on the border to Roquebrune. It does not look all that big but maybe it is good enough for the smaller kids, anyway. Older children and youngsters possibly prefer to go to Marineland in Antibes, for example.

A lot of children will no doubt look upon to the annual Lemon Festival as an exciting event. It takes place during a few weeks from end of February to beginning of March and the theme this year was Lemons from China. Learn more about this big and famous Menton event in Elizabeth’s many wonderful post. During some weeks the town is filled with fantastic citrus sculptures and colorful carnival processions.

From time to time mobile funfairs visit Menton. For a period, the parking area by the seaside below the old town will be filled with attractions of various kinds. I prefer to keep away from this myself, but I can imagine that some children and teenagers find the whole thing absolutely wonderful and irresistible.

Menton has many museums which may amuse also rather small children. The new Cocteau Museum even offers a café, if their patience would run out. The old Cocteau Museum is located in the old castle, which in itself is an interesting building to explore. The Natural History Museum at Place Loredan Larchey is nice and educational, and can probably arouse the interest of many youngsters. Contemporary art is displayed at the Palais Carnolès who have temporary exhibitions downstairs in this former summer palace of the Monaco princes and a permanent exhibition on the upper floor, in addition to a lovely park with all the world’s various citrus trees.

As soon as the kids are big enough to walk properly, or ride on your back, one can hopefully entice them into simpler hikes. There are many good tours suitable for children, both in the city and in the mountains. A picnic among the sheep up on Siricocca, a trip up to the medieval fort in St Agnes, or a walk up to Castellar for lunch, are just a few among many different possibilities.

Slightly older children may find that the pedestrian Rue St. Michel is a paradise filled with souvenir shops, candy stores, ice cream stalls and other fun stuff. For us grownups, it is nice to combine this with a relaxing visit to a café in the shade of the plane trees.

However, my experience is that children quite often just want to participate in the activities of their parents. Their days may not always have to be filled with customized plans and activities. Our small darlings probably also think that, now and then, it’s great to enjoy the warm winds and the bright sun, to try out new exciting dishes and to listen to the crickets creaking and frogs croaking.

Greetings from Ingrid

Annons