Korta notiser från kusten feb 2015 / Short news items from the coast in February 2015

IMG_9653Så är jag äntligen tillbaka i Pärlan och skickar här ett par korta meddelanden som man inte kan leva utan;)

*Idag börjar den 82:a Citronfestivalen som tillägnas citronen i Kina. Tyvärr har vi riktigt busväder. Det regnar och i natt har det åskat…vilket det även lär göra ikväll.

*Imorgon, söndag, inför Karnevalen lär det bli regn hela dagen, synd!IMG_9682

*För er som är i Menton kan man ju även under festivalen, besöka Orchidéutställningen på Palais de l´Europe. Den är inomhus och det är fritt inträde.

*Fritt inträde är det också på Palais Carnolès som för tillfället har en spännande utställning om väggkonst från hela världen. Glöm inte den underbara Citronlunden utanför!

*Priset på Mimosan som nu är i full blom är 6 euros kilot.IMG_6020

IMG_9675

 

 

 

 

 

 

 

 

*Olivpressen i Ventimiglia slutade pressa oliver i år redan i slutet av januari beroende på en liten skörd. Mycket oliver hade angripits av en olivfluga som gjorde oliverna odugliga. Förra året pressade man ända fram till mittan av april…så vi hoppas på ett bättre år 2015. Emellertid är den fina lilla olivaffären i anslutning till pressen öppen som vanligt.         Adress: 23 Calle Cavour. Glöm inte botanisera i den underbara vinbutiken bredvid som drivs av Signor Aldo.IMG_9676

*Nästa gång ni ska åka tåg så räkna med höjda priser…

*Ha en trevlig Valentine Hälsar Elisabeth

English version…from Google Translate;)

So I’m finally back in the Pearl and send here a couple of brief messages that you can not live without 😉

*Today begins the 82nd Lemon Festival dedicated lemon in China. Unfortunately, we really filthy weather . It was raining and the night it thundered … which we also expect for tonight.

*Tomorrow , Sunday, before carnival bound to be rain all day , too bad!

*For those of you who are in Menton , one can even during the festival, visit The Orchid exhibition at the Palais de l’Europe. It is indoors and there is free entry .

*Admission free , it is also at the Palais Carnolès currently has an exciting exhibition of wall art from around the world . Do not forget the wonderful lemon grove outside!

*The price of mimosa that is now in full bloom is 6 euros a kilo .

*The olive press in Ventimiglia ended up squeezing olives this year by the end of January due to a small harvest. Very olives had been attacked by the olive fly that made ​​the olives are useless . Last year, pushed it all the way to Mittån of April … so we hope for a better year in 2015. However, the nice little olive store adjacent to the press open as usual. Address: 23 Calle Cavour. Do not forget to browse through the wonderful wine shop next door run by Signor Aldo.

*Next time you are going to ride the train so expect higher prices …

*Have a nice Valentine Greets Elizabeth

 

Annons