Alla dessa cyklister / All These Bicyclists

Sometimes they come rushing one by one, but often also in large swarms, all these bicyclists. The English text continues below after the Swedish version…

20140420_114555_resizedDe kommer ibland farande en och en men också ofta i stora horder, alla dessa cyklister. De rör sig snabbt på sina avancerade cyklar. Slimmat lycraklädda kastar de sig till synes dödsföraktande fram i trafiken.

Jag möter ständigt spänstiga cyklister på gatorna längs kusten och på de branta sligrande bergsvägarna. Det är en härlig känsla att susa fram på cykel, det tycker jag också, men än så länge har jag inte lockats att prova just den motionsformen här nere på Rivieran. Inte för att jag ryggar för en rejäl ansträngning, tvärtom är det en fröjd att emellanåt få upp pulsen och flåset, men jag är helt enkelt för feg. Trafiken är för tät, vägarna för branta och vägrenarna för smala för en räddhågsen individ som jag. Men, vem vet, jag kanske ändrar mig så småningom.

20140420_115334_resizedDet ser ju nämligen väldigt hurtfriskt, behagligt och miljövänligt ut att tämligen snabbt kunna ta sig fram i den vackra omgivningen för alldeles egen maskin. Ibland verkar cyklisterna vara helt fokuserade på att raskt avverka sina motionsrundor men allt som oftast ser jag också grupper med välutrustade motionärer som lirkar sig ur sina pedalkopplingar framför en mysig bykrog för att uppenbarligen också njuta av god mat i gott sällskap. Det måste vara ett trevligt sätt att förena nytta med nöje.

Ibland verkar cyklisterna vara organiserade i klubbar med likadana träningskläder. Då och då ser jag klungor av motionärer med nummerlappar på kroppen vilket jag tolkar som att de deltar i någon form av tävlingslopp. Inte oväntat finns det flest cyklister ute på vägarna under helgdagar och speciellt söndag förmiddag. Den helt övervägande majoriteten av utövarna är män. Jag skulle gärna få en förklaring till det, 20140816_104341_resizedannan än den hopplöst förlegade att kvinnorna förväntas sköta hushållet och familjen under helgerna. Det är knappast så att just cykling inte lämpar sig för den kvinnliga fysiken och långt ifrån alla kvinnor är lika ängsliga i trafiken som jag.

Sedan är jag också litet nyfiken på klädvalet bland dessa inbitna cyklister. Är det aerodynamik, bekvämlighet eller fåfänga som får mer eller mindre välronderade medelålders män att kränga på sig tajta blanka lycradräkter? Det senare alternativet skulle kanske omprövas efter en snabb titt i spegeln…

Nåja, jag är väl själv kanske inte heller så stiligt klädd under mina egna (andra) olika sportaktiviteter. Det är förstås alldeles utmärkt att cykeln får så många att välja att röra på sig, oavsett val av klädedräkt. Jag önskar bara att cyklisterna kunde låta bli att gena i hårnålskurvorna när de ljudlöst susar ner för de branta och slingrande bergsvägarna där bilister också försöker20140419_093458_resized ta sig fram, med förhoppningen att inte behöva krocka med en oskyddad person i ruskigt hög hastighet på två smala hjul.

Sen ska man förresten inte underskatta möjligheten att använda cykel för att stilla rulla runt och njuta av omgivningen, läs Elisabeths behagliga försommar-inlägg.

Hälsningar, Ingrid

English version:

They move rapidly on their sophisticated bikes. Dressed in tight lycra they advance through the traffic, seemingly death-defying.I constantly meet these vigorous bicyclists on the streets by the coast and on the steep roads up in the mountains. It’s a great feeling to speed along on a bike, I really like it, but so far I have not been tempted to practice this form of exercise on Cöte d’Azur. Not that I avoid the physical effort, on the contrary I like a healthy exhaustion now and then, but I am simply too scared. The traffic is too heavy, the roads too steep and the roadsides too narrow for a squeamish person like me. But, who knows, maybe eventually I will change my mind….

20140816_104344_resizedIt does look hearty, enjoyable and green to speedy transport yourself through the beautiful surroundings. In some cases the bicyclists seem totally focused on accomplishing their training passes but quite often I also see groups of well-equipped riders leaving their bikes outside a nice restaurant, obviously to enjoy a good meal together. This must be a great way to combine exercise with pleasure.

Sometimes the bicyclists seem to be organized in clubs wearing similar sports clothes. Now and then I see groups of riders with numbers on their bodies, which I assume means that they participate in some kind of race. Not unexpectedly there are more bicycles out on the roads during holidays and weekends, especially Sunday mornings. The overwhelming majority of the bicyclists are men, which makes me curious. It can’t possibly be explained by the old fashioned tradition that women are to take care of the family and household during weekends? Bicycle riding is hardly something that is not suitable for the female physique and it is definitely not a general female peculiarity to be as squeamish on the roads as I am..20141009_112507_resized

Furthermore, the choice of clothes among these keen bicyclists also arise my curiosity. Is it aerodynamics, comfort or vanity that motivates more or less roundish middle aged men to dress themselves in shining tight lycra? The latter motive would perhaps be reconsidered after a quick look in the mirror…

I may, admittedly, not be very stylish myself while practicing my own (other) sports activities. Of course, it is excellent that so many people decide to exercise on bicycles, in whatever clothes they may choose to wear. I only wish that they would not take shortcuts in the hairpin curves while they quietly rush down the winding mountain roads, on which also car drivers travel, with the sincere hope not to crash into an unprotected human being in terribly high speed on two thin wheels.  

By the way, don’t forget that a bicycle also can be used for a relaxed tour around town to enjoy the early days of summer, read Elisabeth’s post.

Regards, Ingrid

Annons