Cabris

20141015_161903_resizedSome time ago I discovered Cabris. What a charming village! The English text continues below after the Swedish version…

För ett tag sedan upptäckte jag Cabris. Vilken charmig stad!

Cabris (uttalas med hörbart s) ligger på ca 550 meters höjd ungefär 6 km väster om Grasse och 35 km från Nice, uppflugen på en klippkant som så många andra så kallade Village perché. Javisst, det finns många små städer med liknande läge men just Cabris gjorde mig extra förtjust.

Vackra smala gränder som absolut inte känns övergivna men ändå inte heller överdrivet turistiskt exploaterade. Flera mysiga små restauranger och caféer, hänförande utsikt över böljande kullar ner mot Medelhavet. Härlig fransk småstadskänsla.20141015_143116_resized

En av stadens stoltheter är Antoine de Saint-Exupéry, piloten och författaren till bland annat boken Den lille Prinsen. Tydligen tillbringade han en del tid i Cabris tillsammans med sin mor, la Comtesse Marie de Saint-Exupéry. Hon levde i ett hus en bit utanför stadskärnan mellan 1938 och 1972. Eftersom Antoine dog 44 år gammal redan 1944 under en flygspaning från 20141015_154050_resizedKorsika kan han dock själv inte ha hunnit tillbringa så mycket tid i huset. Staden uppmärksammar kopplingen till familjen Saint-Exupéry, hur som helst. Ett torg är uppkallat efter dem och det finns en restaurang som heter Le Petit Prince. Om du vill skicka vykort från Cabris kan du välja och vraka bland många olika av Saint-Exupérys bilder av prinsen.

Några andra kända författare som sägs ha speciellt uppskattat Cabris är för övrigt Marcel Pagnol och Albert Camus.

Som så många andra orter här i PACA har Cabris en lång historia. Det finns 20141015_161040_resizedlämningar från bronsåldern och spår av romarna. Även om det har bott människor i Cabris sedan mycket lång tid tillbaka så har tydligen staden också varit övergiven under perioder, bland annat under nästan hela 1400-talet. Numera bor det i storleksordningen 1400 människor i Cabris och jag gissar att det blir betydligt fler i semestertider.

Såvitt jag har förstått härstammar namnet Cabris från det provencalska ordet för ett brant stenigt område, ”cabre”, vilket i sin tur kommer från det latinska ordet för get, ”capre”. Logiskt? Tja, det finns ju bergsgetter bland stenarna…

20141015_161452_resizedDet finns förstås hotell i Cabris för den som vill besöka staden. Om du händelsevis skulle vilja bo för dig själv litet mer privat i en vacker villa, så kan du på sidan ”Uthyres” läsa om en pärla som jag har upptäckt några km från Cabris i Le Tignet.

Något om vandringar runt Cabris måste jag ju slutligen också nämna. Leden GR51 ”Riverans balkong” passerar Cabris på sin väg mellan Menton och Marseille. Från GR51 går det ett antal andra stigar såväl norrut mot exempelvis St Vallier och Plateau de Calern som söderut ner mot kusten.

Summa summarum, Cabris är värt ett besök. För övrigt så kan du läsa om alla (?) små städer i Provence på http://www.provenceweb.fr/e/villages.htm.

Hälsningar från Ingrid

20141015_154527_resizedEnglish version:

Cabris (pronounced with an audible s) is situated approximately 550 meters above sea level 6 km west of Grasse and 35 km from Nice, perched on a cliff like many other towns called Village perché. Yes, there are several villages with similar locality but Cabris made me particularly enchanted.20141015_153948_resized

Beautiful narrow alleys, not at all deserted but still not overly exploited by tourists. Several cosy restaurants and cafes, magnificent views over the rolling hills towards the Mediterranean Sea. A charming French small-town atmosphere.

The village is proud of its connection to Antoine de Saint-Exupéry, the pilot and author of eg the book The Little Prince. Apparently he spend time in Cabris 20141015_160711_resizedtogether with his mother, la Comtesse Marie de Saint-Exupéry. She lived in a house just outside the town between 1938 and 1972. However, since Antoine died at the age of 44 already in 1944 during an air search from Corse, he could not have spent much time in this house, himself. Nevertheless, the city of Cabris pays great attention to its bond with the Saint-Exupéry family. A square is named after them and there is a restaurant called Le petit prince. Anyone who wants to send a postcard from Cabris can chose from a wide selection of Saint-Exupéry’s pictures of the little prince.20141015_154622_resized

By the way, among all other famous authors who are supposed to have appreciated Cabris in particular, we find Marcel Pagnol and Albert Camus.

Like many villages in PACA Cabris has a long history. There are historical relics from the Bronze Age and traces of the Romans. Although Cabris has been inhabited for a very long time, the village has also been abandoned in periods, for example during most of the 15th century. Today Cabris has roughly 1400 inhabitants and I assume that this figure grows during times of vacation.

20141015_154427_resizedAs I have been informed, the name Cabris comes from the Provencal word for steep rocky area, ”cabre”, which has its origin in the Latin word for goat, ”capre”. Logical? Well, I guess there are mountain goats among the rocks…

Naturally, you can find hotels around Cabris if you want to visit the area. If you by any chance prefer to stay more privately in nice villa I suggest that you open the page “To Rent” and read about a pearl that I recently found a few km from Cabris in Le Tignet.

Finally I have to comment upon the hiking possibilties around Cabris. The trail GR51 “the Balcony of Côte d’Azur” passes Cabris on its way between Menton and Marseille. From GR51 there emanate a number of other trails, eg north towards St Vallier and Plateau de Calern and south towards the coast.

The bottom line is that Cabris is worth a visit. By the way, you can read about all (?) the villages in Provence on http://www.provenceweb.fr/e/villages.htm.

Regards from Ingrid

20141015_154255_resized20141015_160158_resized

Annons